bảo vệ tiếng anh là gì

Bảo vệ là kẻ phụ trách cứ lưu giữ gìn tin cậy cho 1 cơ sở hay 1 anh hùng nào là ê.

Bạn đang xem: bảo vệ tiếng anh là gì

1.

Một nhân viên cấp dưới đảm bảo tiếp tục bỏ mạng vô cuộc đánh úp ngân hàng.

A security guard was killed in the ngân hàng raid.

2.

Xem thêm: cách xóa ảnh trên facebook

Các nhân viên cấp dưới đảm bảo tiếp tục thả chó về phía những kẻ đột nhập.

The security guards phối their dogs on the intruders.

Chúng tao nằm trong học tập một vài cụm kể từ vô giờ Anh sở hữu nghĩa ngay gần nhau như head of guards, guard, security nha!

Xem thêm: cách tìm mã định danh

- head of guards (đội trưởng bảo vệ), người hàng đầu nhóm: Her father is the neighborhood head of guards. (Bố của cô ý ấy là team trưởng đảm bảo của thành phố.)

- guard (bảo hộ): A guard was posted outside the building. (Một người bảo lãnh đã và đang được sắp xếp phía bên ngoài tòa ngôi nhà.)

- security (bảo vệ): Can you help bầm Call the security? (Bạn rất có thể chung tôi gọi đảm bảo được không?)