bảo vệ môi trường tiếng anh

Bài học tập kể từ vựng tiếp sau đây được sẵn sàng bởi

Bạn đang xem: bảo vệ môi trường tiếng anh

Ở phần trước, tất cả chúng ta tiếp tục học từ vựng về việc phá huỷ diệt môi trường. Bài học tập này tất cả chúng ta tiếp tục nằm trong học tập kể từ vựng tương quan đến Bảo vệ môi trường:

Protecting the environment

Xem thêm: vẽ rắn

 • address/combat/tackle the threat/effects/impact of climate change
  giải quyết/chống lại/ xử lí những đe dọa/ảnh hưởng/tác động của chuyển đổi khí hậu
 • fight/take action on/reduce/stop global warming
  đấu tranh/hành động/giảm/ngăn ngăn sự rét lên toàn cầu
 • limit/curb/control air/water/atmospheric/environmental pollution
  hạn chế/ngăn chặn/kiểm soát sự ô nhiễm và độc hại bầu không khí, nước, bầu khí quyển, môi trường
 • cut/reduce pollution/greenhouse gas emissions
  giảm sự ô nhiễm và độc hại hoặc lượng khí thải căn nhà kính
 • offset carbon/CO2 emissions
  làm hạn chế lượng khí thải carbon/CO2
 • reduce (the size of) your carbon footprint
  làm hạn chế (kích cỡ của) vệt chân carbon của chúng ta.
  Lưu ý: Tác động của người mua hàng đến môi trường mạnh đến độ lớn nào, những hành động thường nhật của người mua hàng thải tăng vào khí quyển từng nào khí carbonic (CO2); tất cả những số liệu đó sẽ được tính toán đo lường và hiển thị bằng một con cái số mà chúng tớ gọi là carbon footprint – dấu chân carbon. Con số của người mua hàng càng lớn thì tác động xấu của người mua hàng đến môi trường càng mạnh.
 • achieve/promote sustainable development
  đạt được/thúc đẩy sự cải tiến và phát triển bền vững
 • preserve/conserve biodiversity/natural resources
  bảo tồn/ lưu giữ gìn sự đa dạng chủng loại sinh học/tài vẹn toàn thiên nhiên
 • protect endangered species/a coastal ecosystem
  bảo vệ chủng loại sở hữu nguy cơ tiềm ẩn tuyệt chủng/hệ sinh thái xanh ven bờ
 • prevent/stop soil erosion/overfishing/massive deforestation/damage lớn ecosystems
  ngăn ngăn sự xói hao đất/sự đánh bắt cá cá quá mức/sự phá huỷ diệt rừng bên trên diện rộng/sự tàn phá huỷ hệ sinh thái
 • raise awareness of environmental issues
  nâng cao trí tuệ về những yếu tố môi trường
 • save the planet/the rainforests/an endangered species
  cứu lấy hành tinh/những vùng rừng núi sức nóng đới/loài động vật hoang dã sở hữu nguy cơ tiềm ẩn tuyệt chủng

Vốn từ vựng giờ đồng hồ Anh của các bạn sở hữu đầy đủ dùng?

Làm ngay lập tức bài xích đánh giá kể từ vựng nhanh chóng bên dưới đây!

Xem thêm: vẽ mèo