bản chữ cái tiếng hàn

Trong những nội dung bài viết về cách học tập Tiếng Hàn, thời điểm hôm nay bọn chúng tô trình làng về bảng vần âm Hangul được tạo nên vì thế Vua Sejong triều đại Choson với mục tiêu tạo ra sự đơn giản nhập học tập phát âm ghi chép mang đến toàn dân. Bảng vần âm Hangul sở hữu 28 vần âm với 11 vẹn toàn âm và 17 phụ âm. Trước Lúc sở hữu Hangul, người HQ dùng chữ Hán hoặc chữ Idu (giống như chữ Nôm ở Việtnam).

Khi thiết kế bảng vần âm Hangul, vua Sejong vẫn dựa vào sự hợp lý của triết lí âm khí và dương khí (yin-yang).

Bạn đang xem: bản chữ cái tiếng hàn

* Chữ loại “ㅇ” thể hiện tại hình trụ của thiên lối.
* Chữ ghi chép ngang như “ㅡ” thể hiện tại mặt mày khu đất phẳng phiu.
* Chữ ghi chép đứng như “l” thể hiện tại con cái người

Đến ni, Hangul sở hữu tổng số 40 vần âm, với 21 vẹn toàn âm và 19 phụ âm. Trong số đó sở hữu 24 vần âm cơ bạn dạng và 16 vần âm đuợc ghép kể từ những vần âm cơ bạn dạng.

bang-chu-cai-tieng-han-quoc-hangul

1. Nguyên âm: 21

Có 8 vẹn toàn âm đơn:
ㅏ (a), ㅓ (eo – phát âm là ơ),  ㅗ (o – phát âm là ô), ㅜ (u – phát âm là u),  ㅡ(eu – phát âm là ư), ㅣ(i phát âm là i), ㅐ (ae), ㅔ (e)

Có 13 vẹn toàn âm kép:
ㅑ (ya – phát âm là da), ㅕ(yeo – phát âm là dơ), ㅛ (yo – phát âm là dô), ㅠ(yu – phát âm là du), ㅖ (ye – phát âm là de),  ㅒ (yae), ㅘ  (wa), ㅙ (wae), ㅝ (wo), ㅞ (we), ㅚ (oe), ㅟ (wi), ㅢ (ui)

Cách gõ theo phong cách Hangul Romaja quả thật chúng ta thấy ở phiên âm phía trên. Để mang đến dễ dàng lưu giữ cơ hội trị âm và cơ hội ghi chép, bản thân hiểu rằng nguyên lý như sau:

Xem thêm: nhạc thiền không quảng cáo

* Thêm râu như loại giờ đồng hồ Việt: ơ thì phiên âm hoặc gõ thêm thắt chữ e nhập. Ví dụ: u là u(우), ư tiếp tục là: ư – eu (으). Rất dễ dàng học tập nên ko này. Tương tự động sở hữu dù, ơ
* Còn vẹn toàn âm kép, mong muốn sở hữu loại double thì thêm thắt chữ nó nhập Lúc gõ là đi ra. Ví dụ: a(아), giờ trở thành domain authority (ya) thì thêm thắt nó nhập sẽ sở hữu được dobule ngay: 야

2. Phụ âm: 19

Consonant    Name
ㄱ    giyeok (기역), hoặc kiŭk (기윽) giờ đồng hồ Bắc Hàn
ㄴ    nieun/niŭn (니은)
ㄷ    digeut (디귿), hoặc tiŭt (디읃) (Bắc Hàn)
ㄹ    rieul/riŭl (리을)
ㅁ    mieum/miŭm (미음)
ㅂ    bieup/piŭp (비읍)
ㅅ    siot (시옷), hoặc siŭt (시읏) (Bắc Hàn)
ㅇ    ieung/iŭng (이응)
ㅈ    jieut/chiŭt (지읒)
ㅊ    chieut/ch’iŭt (치읓)
ㅋ    kieuk/k’iŭk (키읔)
ㅌ    tieut/t’iŭt (티읕)
ㅍ    pieup/p’iŭp (피읖)
ㅎ    hieut/hiŭt (히읗)
ㄲ    ssanggiyeok (쌍기역)
ㄸ    ssangdigeut (쌍디귿)
ㅃ    ssangpieup (쌍비읍)
ㅆ    ssangsiot (쌍시옷)
ㅉ    ssangjieut (쌍지읒)

Cách gõ cho những phụ âm này đang được phát biểu ở nội dung bài viết về Sở gõ giờ đồng hồ Nước Hàn Hangul Romaja.

3. Cấu trúc từ:

Xem thêm: andiez yêu em hơn mỗi ngày lời bài hát

Một kể từ nhập giờ đồng hồ Hàn sở hữu 2 cấu hình cơ bản
– Phụ âm – Nguyên âm
– Phụ âm – Nguyên âm -Phụ âm

Và được ghi chép theo hướng ngang hoặc chiều dọc
Nhận xét:

* Tiếng Nước Hàn cũng khá được tiến công vần như giờ đồng hồ Việt.
Ví dụ: 학생 được phát âm là “hak seng” với những ký tự động tương ứng: ㅎ-h, ㅏ-a, …
* Đọc và biết phiên âm của những vẹn toàn âm và phụ âm cơ bạn dạng tiếp tục biết phát âm toàn bộ những kể từ tuy nhiên mình đang có nhu cầu muốn đọc