bài tập về danh từ

Danh kể từ là 1 trong những bộ phận không thể không có cấu trúc nên câu vào cụ thể từng ngữ điệu. Để cầm cứng cáp được kỹ năng và kiến thức cơ bạn dạng tuy nhiên vô nằm trong cần thiết này, lân cận việc học tập lý thuyết thì tao cần được thực hành thực tế thực hiện bài bác tập luyện. Hãy nằm trong Langmaster ôn tập luyện và dò la hiểu về các bài tập về danh từ nhập giờ đồng hồ Anh nhé!

Xem thêm:

Bạn đang xem: bài tập về danh từ

 • TẤT TẦN TẬT KIẾN THỨC VỀ DANH TỪ TRONG TIẾNG ANH (bài tập)
 • SIÊU HOT! TỔNG HỢP NGỮ PHÁP TIẾNG ANH CƠ BẢN TỪ A - Z

1. Ôn tập luyện kỹ năng và kiến thức về danh kể từ nhập giờ đồng hồ Anh

1.1. Định nghĩa danh kể từ là gì?

Danh kể từ nhập giờ đồng hồ Anh (Noun) là 1 trong những trong mỗi đơn vị chức năng cần thiết cấu trở nên câu, dùng làm gọi thương hiệu sự vật, vụ việc như nhân loại, dụng cụ, động vật hoang dã, hiện tại tượng… Danh kể từ cũng khá được tạo thành nhiều loại không giống nhau và hãy nằm trong dò la hiểu những loại danh kể từ tức thì tại đây nhé.

null

Định nghĩa danh kể từ là gì?

1.2. Phân loại danh từ

 • Danh kể từ số không nhiều và danh kể từ số nhiều
 • Danh kể từ số không nhiều là danh kể từ kiểm đếm được với đơn vị chức năng số kiểm đếm là 1 trong những hoặc rất có thể là danh kể từ ko kiểm đếm được. 

Ví dụ. hat, water

 • Danh kể từ số nhiều là danh kể từ kiểm đếm được với đơn vị chức năng số kiểm đếm vì thế hoặc to hơn nhị.

Ví dụ. pencils, tomatoes

 • Danh kể từ kiểm đếm được và Danh kể từ ko kiểm đếm được
 • Danh kể từ kiểm đếm được là danh kể từ nhưng mà tất cả chúng ta rất có thể kiểm đếm ngay số và rất có thể thêm thắt thẳng số kiểm đếm nhập trước nó.

Ví dụ. book, table

 • Danh kể từ ko kiểm đếm được là danh kể từ nhưng mà tất cả chúng ta ko thể kiểm đếm được thẳng và ko thể thêm thắt số kiểm đếm nhập trước nó.

Ví dụ. sugar, milk

 • Danh kể từ cộng đồng và Danh kể từ riêng rẽ nhập giờ đồng hồ Anh
 • Danh kể từ cộng đồng nhập giờ đồng hồ Anh (Common Nouns) là danh kể từ chỉ sự vật, hiện tượng lạ xung xung quanh tất cả chúng ta.

Ví dụ. chair, notebook

 • Danh kể từ riêng rẽ nhập giờ đồng hồ Anh (Proper Nouns) là danh kể từ chỉ thương hiệu riêng rẽ của một sự vật (tên người, thương hiệu vị trí, thương hiệu hiện tượng lạ,…)

Ví dụ. Anna, New York

 • Danh kể từ rõ ràng (Concrete Nouns) và Danh kể từ trừu tượng (Abstract Nouns)
 • Danh kể từ rõ ràng là danh kể từ dùng làm chỉ nhân loại, sự vật tồn bên trên bên dưới dạng vật hóa học nhưng mà tất cả chúng ta rất có thể trông thấy, sờ thấy, cảm biến được.

Ví dụ. meat, vegetable

 • Danh kể từ trừu tượng là danh kể từ dùng làm chỉ những sự vật ko thể trông thấy nhưng mà chỉ rất có thể cảm biến được.

Ví dụ. knowledge, experience

 • Danh kể từ đơn (Simple Nouns) và Danh kể từ ghép (Compound Nouns) 
 • Danh kể từ đơn là danh kể từ chỉ bao hàm một kể từ có một không hai.

Ví dụ. pillow, blanket

 • Danh kể từ ghép là danh kể từ bao gồm nhị hoặc nhiều kể từ kết phù hợp với nhau. Danh kể từ ghép Khi khi phối kết hợp rất có thể viết lách bên dưới dạng nhị kể từ riêng không liên quan gì đến nhau hoặc hợp ý lại trở nên một kể từ.

Ví dụ. mother-in-law, living room

null

Phân loại danh từ

1.3. Chức năng của danh kể từ nhập câu

 • Danh kể từ thực hiện căn nhà ngữ nhập câu: Khi thực hiện căn nhà ngữ, danh kể từ thông thường đứng ở đầu câu và đứng trước động kể từ nhập câu.

Ví dụ. Maths is my favorite subject. (Toán học tập là môn học tập yêu thương quí của tôi) 

 • Danh kể từ thực hiện tân ngữ loại gián tiếp/trực tiếp của động từ: Khi nhập vai trò tân ngữ của động kể từ, danh kể từ tiếp tục đứng sau động từ: 
 • Danh kể từ là tân ngữ trực tiếp

Ví dụ. I want vĩ đại buy a gift. (Tôi ham muốn mua sắm một phần quà.)

 • Danh kể từ là tân ngữ loại gián tiếp

Ví dụ. He give his girlfriend a necklace. (Anh ấy tặng mang lại bạn nữ cái vòng cổ.)

 • Danh kể từ thực hiện tân ngữ của giới từ: Khi nhập vai trò tân ngữ của giới kể từ, danh kể từ tiếp tục đứng sau giới kể từ.

Ví dụ. I look up vĩ đại Mr.Tuan because of his extensive knowledge. (Tôi cực kỳ kính trọng thầy Tuấn vì thế kỹ năng và kiến thức sâu sát của thầy ấy.)

 • Danh kể từ thực hiện té ngữ mang lại căn nhà ngữ: Khi nhập vai trò té ngữ mang lại ngủ ngữ, danh kể từ đứng sau những động kể từ nối như be, become, seem, like…

Ví dụ. Mai becomes a good teacher. (Mai trở nên một gia sư đảm bảo chất lượng.)

1.4. Vị trí của danh kể từ nhập câu

 • Danh kể từ thực hiện căn nhà ngữ nhập câu

Ví dụ. Dog lượt thích sitting in boxes. (Con chó cực kỳ quí ngồi mặt mũi trong mỗi cái vỏ hộp.)

 • Danh kể từ đứng sau động kể từ thực hiện tân ngữ

Ví dụ. I love vĩ đại eat meat. (Tôi cực kỳ quí thịt.)

 • Danh kể từ đứng sau mạo từ

Ví dụ. A beautiful dress. (Một cái váy rất đẹp.)

 • Danh kể từ đứng sau kể từ chỉ số lượng

Ví dụ. I need some mineral water. (Tôi cần thiết một lượng nước khoáng.)

 • Danh kể từ đứng sau kể từ hạn định

Ví dụ. These new cars. (Những con xe xe hơi mới mẻ.)

 • Danh kể từ đứng sau tính kể từ sở hữu

Ví dụ. Her xanh rờn dress is lovely. (Chiếc váy xanh rờn của cô ấy ấy thiệt đáng yêu và dễ thương.)

 • Danh kể từ đứng sau giới từ

Ví dụ. This case in under investigation. (Vụ việc này đang rất được khảo sát.)

null

Vị trí của danh kể từ nhập câu

1.5. Cách nhận ra danh từ

Bên cạnh những danh kể từ có trước nhập giờ đồng hồ Anh, danh kể từ còn được tạo ra Khi thêm thắt những hậu tố sau nhập tính kể từ và động từ:

 • -al : approve -> approval
 • -ance/-ence : different -> difference
 • -age : short -> shortage
 • -er/-or : teach -> teacher, edit -> editor
 • -ery : station -> stationery
 • -ing : live -> living
 • -ion : invent -> invention
 • -ity/-ty/-y : able -> ability
 • -ism : social -> socialism
 • -ment : move -> movement
 • -ness : happy -> happiness
 • -ure : close -> closure

=> TẤT TẦN TẬT VỀ DANH TỪ TRONG TIẾNG ANH

2. Tổng hợp ý những bài tập về danh từ nhập giờ đồng hồ Anh

Sau phần ôn tập luyện ngắn ngủi gọn gàng về danh kể từ, tất cả chúng ta hãy cho tới phần những bài bác tập luyện của danh kể từ nhập giờ đồng hồ Anh nhé!

2.1. Dạng bài bác tập luyện danh kể từ số không nhiều số nhiều

Bài tập luyện 1: Bài tập luyện gửi danh kể từ số không nhiều sang trọng số nhiều

1. book

2. person

3. armchair

4. pen

5. leaf

6. potato

7. glass

8. watch

9. mouse

10. woman

11. bottle

12. foot

13. child

14. knife

15. month

16. fish

17. tomato

18. man

19. box

20. wolf

Bài tập luyện 2: Chọn đáp án đúng

1. There are a lot of beautiful _____. (pictures/ picture)

2. There are two _____ in the cửa hàng. (man/ men)

3. Are you wearing _____? (glasses/ glass)

4. I don’t lượt thích _____. I am scared of them. (mice/ mouse)

5. I need a new pair of _____. (sho/ shoes)

6. Alex is married and has two lovely _____. (child/ children)

7. There was a child in the siêu xe with two _____. (woman/ women)

8. How many _____ vì thế you have in your bag? (notebook/notebooks)

9. I lượt thích your ______. Where did you buy it? (jean/ jeans)

10. She wore his _____ and went vĩ đại bed. (pyjama/ pyjamas)

null

Tổng hợp ý bài tập về danh từ nhập giờ đồng hồ Anh

Bài tập luyện 3: Chia dạng đích của danh kể từ nhập ngoặc

1.  __________ make mạ sick. (Potato)

2. There are many __________ in our country. (beach)

3. The __________ are early today, aren't they? (bus)

4. Those two __________ are quite modern. (flat)

5. This __________ is not difficult. (homework)

6. My girlfriend likes those __________. (photo)

7. Be careful with these __________! They are very dangerous. (wolf)

8. They have five __________ and seven __________. (girl/boy)

9. The __________ are sleeping. (baby)

10. There are lots of __________. (leaf)

11. The __________ are long in summer. (day)

12. Bring mạ that __________, please. (jean)

13. My ________ are quite weak. (tooth)

14. Have you got any ________? (child)

15. All ________ lượt thích beautiful clothes. (woman)

16. My wife is scared of ________. (mouse)

17. We sold five ________ last week. (ox)

18. Have you got any ________? (sister)

19. How many ________ vì thế you have? (goose)

20. Most ________enjoy playing games. (child)

21. Some ________ prefer vĩ đại concentrate on their business. (man)

22. Do any ________ work in your factory? (woman)

23. Three ________ are going vĩ đại go on a mission vĩ đại Asia. (brother)

24. People should clean their ________ at least twice a day. (tooth)

25. My father’s ________ are numb with cold. (foot)

2.2. Dạng bài bác tập luyện tổ hợp về danh từ

Bài tập luyện 4: Điền a/an/some/any ví mang lại thích hợp nhập địa điểm trống

1. At breakfast we had ___________ bread.

2. Did you bring ___________  food?

3. I’d lượt thích ___________  milk tea, please.

4. Didn’t you bring ________sandwiches?

5. I asked the waiter for ___________  juice.

6. I bought ___________  notebooks, but I didn’t buy ___________ pencils.

7. I have ___________  information for you.

8. I sent her ___________  thẻ from France.

9. I want ___________ vegetables and ___________  kilo of beef, please.

10. I’ve got ___________ oranges and ___________ lychees.

11. I have ___________ good news for you.

12. She didn’t give mạ ___________ present.

13. Sorry, I haven’t got ___________ money.

14. There aren’t ___________ people here at the moment.

15. Would you lượt thích ___________ Đen tea?

Bài tập luyện 5: Chia động kể từ nhập ngoặc

1. Your children ________ very weak in Maths. (be)

2. My team ________ determined vĩ đại win. (be)

3. My family ________ of four persons. (consist)

4. The staff ________ ready vĩ đại launch the project. (be)

5. The police ________ looking for William everywhere. (be)

6. The committee ________ vĩ đại meet at 9 a.m. (be)

7. The herd ________ growing now. (be)

8. The employees ________ working all night. (be)

9. The audience ________ small tonight. (be)

10. This class ________ writing an exam now. (be)

11. The Government ________ vĩ đại impose a new rule. (want)

12. The jury ________ having dinner now. (be)

13. Her family ________  in different parts of the country. (live)

14. The crowd ________  bigger than thở you could imagine. (be)

15. The jury ________  not announced the verdict yet. (have)

16. The committee ________ already finished the session. (have)

17. The Government ________ discussing this matter at the moment. (be)

18. The audience ________ silent. (be)

19. Yesterday the crew ________ visited by our ambassador. (be)

20. The team ________ lost most of the matches ví far. (have)

null

Tổng hợp ý bài tập về danh từ nhập giờ đồng hồ Anh

Bài tập luyện 6: Bài tập luyện trắc nghiệm về danh kể từ nhập giờ đồng hồ Anh

1. My spectacles _______ broken.

A. is

B. are

2. Economics _______ with the principles of production.

A. deals

B. deal

3. Measles often _______ vĩ đại be a dangerous disease.

A. prove

B. proves

4. I didn't know that billiards ______ his favorite game.

A. were

B. was

5. A new plan ______ completed last year.

A. was

B. were

6. My scissors _______ cut well.

A. doesn't

B. don't

7. All the valuables _____ removed vĩ đại the cellar.

A. was

B. were

8. Mathematics ______ geometry.

A. embraces

B. embrace

9. Your jeans ______ been ironed.

A. have

B. has

10. Phonetics _____ an interesting subject.

A. is

B. are

11. He says his goods ______ the best.

A. is

B. are

12. It's very difficult vĩ đại find a ______ at the moment.

A. work

B. job

13. We had _________ when we were in Greece.

A. very good weather

B. a very good weather

14. When the fire started, there was _______.

A. a complete chaos

B. complete chaos

15. The apartment is empty. They haven't got any _______ yet.

A. furniture

B. furnitures

16. I'm sorry for being late. I had ______ with my siêu xe this morning.

Xem thêm: thế giới khi không còn em

A. troubles

B. trouble

17. Bad news _______ make anybody happy.

A. don't

B. doesn't

18. I must buy _______ for breakfast.

A. some bread

B. a bread

19. I want something vĩ đại read. I'm going vĩ đại buy _______.

A. a paper

B. some paper

20. She gave mạ some good _______.

A. advice

B. advices

Bài tập luyện 7: Chia dạng đích của những kể từ nhập ngoặc

1. Detroit is renowned for the _____________ of cars. (produce)

2. If you make a good ________________ at the interview, you will get the job. (impress)

3. The _________________ looked dark and there were hardly any other guests. (enter)

4. My history teacher has a vast ________________ of past events. (know)

5. You are never too old vĩ đại go vĩ đại college and gain some _______________. ( qualify)

6. My greatest ________________ was graduating from university. (achieve)

7. The weatherman said there is a strong _______________ of rain today. (possible)

8. Despite her severe _________________, she fulfilled her goals in life. (disable)

9. I am really into eating dairy______________. (produce)

10. Due vĩ đại the pilot's _____________, the copilot managed vĩ đại land safely. (guide)

11. After Monday, I will no longer be a foreigner - I am receiving my ________________! (citizen)

12. My father's death left mạ with a great_________________  in my heart. (empty)

13. Americans fought hard vĩ đại earn their _________________from Britain. (free)

14. The weather ________________looks bad for a picnic--rainy and windy! (cast)

15. The new job is a ___________ for her. (promote)

16. The national ____________ in the face of danger is necessary. (solid)

17. He came first in the poetry __________. (compete)

18. After considerable ______________ they decided vĩ đại accept our offer.

(discuss)

19. Fill in your name, address and __________ on the khuông. (nation)

20. Can I see your ____________card, please ? (identify)

null

Tổng hợp ý bài tập về danh từ nhập giờ đồng hồ Anh

Đáp án

Bài tập luyện 1:

1. books

2. people

3. armchairs

4. pens

5. leaves

6. potatoes

7. glasses

8. watches

9. mice

10. women

11. bottles

12. feet

13. children

14. knives

15. months

16. fish

17. tomatoes

18. men

19. boxes

20. wolves

Bài tập luyện 2:

1. pictures

2. men

3. glasses

4. mice

5. shoes

6. children

7. women

8. notebooks

9. jeans

10. pyjama

Bài tập luyện 3:

1. Potatoes

2. beaches

3. buses

4. flats

5. homework

6. photos

7. wolves

8. girls/ boys

9. babies

10. leaves

11. days

12. jeans

13. teeth

14. children

15. women

16. mice

17. oxes

18. sisters

19. geese

20. children

21. men

22. women

23. brothers

24. teeth

25. feet

Bài tập luyện 4:

1. some

2. any

3. some

4. any

5. some

6. some - any

7. some

8. a

9. some - a

10. some - some

11. some

12. a

13. any

14. any

15. some

Bài tập luyện 5:

1. are

2. are

3. consists

4. is

5. are

6. is

7. is

8. were

9. was

10. are

11. wants

12. are

13. live

14. is

15. are

16. has

17. is

18. is

19. was

20. have

Bài tập luyện 6:

1. A

2. B

3. B

4. B

5. A

6. A

7. B

8. A

9. A

10. A

11. B

12. B

13. A

14. B

15. A

16. B

17. B

18. A

19. B

20. B

Bài tập luyện 7:

1. production

2. impression

3. entrance

4. knowledge

5. qualifications

6. achievement

7. possibility

8. disability

9. products

10. guidance

11. citizenship

12. emptiness

13. freedom

14. forecast

15. promotion

16. solidarity

17. competition

18. discussion

19. nationality

20. identity

Xem thêm: lịch xem phim nhà bà nữ

=> 100 DANH TỪ CƠ BẢN THƯỜNG GẶP TRONG GIAO TIẾP

=> 50 TÍNH TỪ THÔNG DỤNG TRONG GIAO TIẾP TIẾNG ANH

Vậy là tất cả chúng ta tiếp tục bên nhau ôn luyện lại và tò mò các bài tập về danh từ nhập giờ đồng hồ Anh. Sau bài học kinh nghiệm này có lẽ rằng các bạn tiếp tục nắm vững kỹ năng và kiến thức về danh kể từ nhập giờ đồng hồ Anh. Để khiến cho bạn học tập giờ đồng hồ Anh hiệu suất cao rộng lớn, hãy thực hiện bài bác đánh giá chuyên môn giờ đồng hồ Anh không lấy phí tại đây. Tham khảo những khóa huấn luyện và đào tạo của Langmaster nhằm học tập giờ đồng hồ Anh đảm bảo chất lượng rộng lớn nhé!