bài tập toán lớp 5

Bộ đề ôn tập dượt môn Toán lớp 5 năm 2023 - 2024 sẽ hỗ trợ những em học viên lớp 5 tổ hợp toàn cỗ kỹ năng lý thuyết cần thiết, nằm trong đôi mươi đề ôn tập dượt kể từ cơ bạn dạng cho tới nâng lên, sở hữu đáp án tất nhiên.

Với những dạng bài bác tập dượt về số thập phân, tỉ lệ thành phần, bảng đơn vị chức năng đo diện tích S, hình học tập, toán hoạt động, những em tiếp tục nắm rõ những dạng Toán thông thường gặp gỡ vô công tác Toán lớp 5, nhằm ôn tập dượt hiệu suất cao, đạt thành phẩm cao trong số bài bác đánh giá, bài bác đua của tôi. Mời những em nằm trong vận chuyển về tham ô khảo:

Bạn đang xem: bài tập toán lớp 5

Bài tập dượt Toán lớp 5 kể từ cơ bạn dạng cho tới nâng cao

  • Đề ôn tập dượt môn Toán lớp 5 - Đề 1
  • Đề ôn tập dượt môn Toán lớp 5 - Đề 2

Đề ôn tập dượt môn Toán lớp 5 - Đề 1

PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM

Khoanh tròn xoe vô chữ trước câu vấn đáp đúng

Bài 1. Cho những số thập phân: 3,794 ; 3,749 ; 3,709 ; 3,8 ; 3,781.

Số thập phân lớn số 1 là:

A. 3,709
B. 3,749
C. 3,8
D. 3,781

Bài 2. Hỗn số 7\frac{19}{100} chuyển thành số thập phân được:

A. 7,19
B. 7.019
C. 71,9
D. 7,109

Bài 3. Giá trị của chữ số 7 vô số thập phân 3,1875 là:

A.0,7
B.0,007
C. 0,07
D.0,0007

Bài 4. Viết số tương thích vào địa điểm chấm:

a) 2345kg = …… tấn b) 34dm2 = ……… m2

c) 5ha = ……. km2 d) 5 dm = .……m

Bài 5. Viết số tương thích vào địa điểm chấm:

Một siêu thị buôn bán vải vóc, buổi sớm bán tốt \frac{3}{11} tấm vải vóc, giờ chiều bán tốt \frac{3}{8}

số vải vóc còn sót lại và tấm vải vóc còn sót lại 20m. Hỏi tấm vải vóc lúc đầu nhiều năm từng nào mét? Tấm vải vóc lúc đầu nhiều năm số mét là: ………………………………………………..

PHẦN 2: TỰ LUẬN

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

a) 23,07 x 3,6

b) 52, 3 - 9,27

c) 13,44 : 3,2

d) \frac{4}{7}:\frac{3}{5}

Bài 2. Tìm x:

a) X + 3,4 = 4,5 x 1,3

b) X - 3,02 = 0,8 : 2,5

Bài 3. Một tấm bìa hình chữ nhật sở hữu chiều nhiều năm 3,2 dm và chiều rộng lớn vày \frac{3}{4}chiều nhiều năm.Tính chu vi và khoảng không tấm bìa hình chữ nhật cơ.

Bài 4. Giá một quyển vở ở mon 9 tăng 10% đối với mon 8, thanh lịch mon 10 lại hạn chế 10% đối với mon 9. Hỏi giá bán 1 quyển vở ở mon 10 đối với mon 8 rẻ rúng rộng lớn hoặc giắt hơn?

HƯỚNG DẪN GIẢI

Phần 1

Bài 1. C

Bài 2. A

Bài 3. B

Bài 4: a) 2,345 b) 0,34 c) 0,05 d) 0,5

Bài 5. 44 m vải vóc.

Phần 2

Bài 1.

a) 83,052; b) 43,08; c) 420;

d) \frac{4}{7}:\frac{3}{5}=\frac{4}{7}x\frac{5}{3}=\frac{4x5}{7x3}=\frac{20}{21}

Bài 2:

a) X + 3,4 = 4,5 x 1,3

X + 3,4 = 5,85

X = 5,85 - 3,4

X = 2,45

b) X - 3,02 = 0,8 : 2,5

X - 3,02 = 0,32

X = 0,32 + 3,02

X = 3,34

Bài 3.

Bài giải

Chiều rộng lớn tấm bìa là: 3,2 x \frac{3}{4} = 2,4 (dm)

Chu vi tấm bìa là: (3, 2 + 2,4 ) x 2 = 11,2 (dm) Diện tích miếng bìa là : 3,2 x 2,4 = 7,68 (dm2)

Đáp số: Chu vi: 11,2 dm, Diện tích: 7,68 dm2

Bài 4.

Bài giải

Gọi giá bán quyển vở mon 8 là a đồng ứng với 100%

Giá một quyển vở mon 9 đối với mon 8 thì vội vàng số phen là:

100% + 10% = 110% = \frac{110}{100} = 1,1 (lần)

Vậy giá bán 1 quyển vở mon 9 là a × 1,1 (đồng)

Xem thêm: tờ tự kiểm học sinh

Một quyển vở mon 10 hạn chế 10% đối với mon 9 hay một quyển vở mon 10 hạn chế đối với mon 9 số chi phí là.

a × 1,1 × 10 : 100

Một quyển vở mon 9 có mức giá là

a × 1,1 - a × 1,1 × 10 : 100 = a x (1,1 - 1,1 × 10 : 100)

= a × 0,99 (đồng)

Ta sở hữu a x 0,99 < a

Vậy giá bán 1 quyển vở mon 10 rẻ rúng rộng lớn giá bán 1 quyển vở mon 8.

Đề ôn tập dượt môn Toán lớp 5 - Đề 2

PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM

Khoanh tròn xoe vô chữ trước câu vấn đáp đúng

Bài 1. Số thập phân bao gồm sở hữu nhị trăm, nhị đơn vị chức năng, tía phần mươi, tía phần ngàn được viết lách là:

A. 22,33
B. 202,33
C. 202,303
D. 22,303

Bài 2. 45% của 240m2 là:

A. 108 m2
B. 10,8 m2
C. 1080 m2
D. 120 m2

Bài 3. Số chi phí gửi tiết kiệm là 100 000 đồng. Sau một mon, cả chi phí gửi lộn chi phí lãi là 101 000 đồng. Hỏi số chi phí lãi vày từng nào Xác Suất số chi phí gửi?

A.101%
B.1,01%
C. 10,1%
D.1%

Bài 4. Viết số tương thích vào địa điểm chấm.

Khi nằm trong một trong những thập phân với một trong những bất ngờ, một chúng ta tiếp tục quên mất mặt vệt phẩy ở số thập phân và bịa đặt tính như nằm trong nhị số bất ngờ cùng nhau nên và được tổng là 807. Em hãy thám thính số bất ngờ và số thập đó? biết tổng đích thị của bọn chúng là 241,71.

Đáp số: ……………………………………………

PHẦN 2. TỰ LUẬN

Bài 1. Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất

a) 32,74 + 53,92 + 17,26 + 16,08

b) 2,5 × 3,7 + 7,5 × 3,7

Bài 2. Một lớp sở hữu 18 học viên nữ. hiểu số học viên nữ lắc 60% số học viên của lớp học tập. Hỏi lớp học tập cơ sở hữu từng nào học viên nam?

Bài 3. Lúc 6 giờ một phần hai tiếng sáng sủa, Lan đến lớp cho tới ngôi trường vày xe đạp điện với véc tơ vận tốc tức thời 16 km/giờ. Trên tuyến đường cơ, khi 6 giờ 45 phút u Lan đi làm việc vày xe pháo máy với véc tơ vận tốc tức thời 36 km/giờ. Hỏi nhị người gặp gỡ nhau khi bao nhiêu giờ và cơ hội mái ấm từng nào ki -lô-mét?

Bài 4. Hãy thám thính những chữ số x, giống ý mang lại \overline{17x8y} chia không còn mang lại 5 và 9.

HƯỚNG DẪN GIẢI

Phần 1.

Bài 1. C

Bài 2. A

Bài 3. D

Bài 4. 236 và 5,71

Phần 2.

Bài 1:

a) 32,74+53,92+17,26+16,08

= ( 32,74 + 17,26) + ( 53,92 + 16,08)

= 50 + 70

= 120

b) 2,5 × 3,7 + 7,5 × 3,7

= 3,7 x ( 2,5 + 7,5)

= 3,7 x 10

= 37

Bài 2. 12 học tập sinh

Bài 3.

Bài giải

Thời gian dối Lan lên đường được khi u xuất phát:

6 giờ 45 phút – 6 giờ một phần hai tiếng = 15 phút = 0,25 giờ.

Khoảng cơ hội Lan và u khi u xuất phát: 16 x 0,25 = 4 (km).

Hiệu nhị vận tốc:

36 – 16 = đôi mươi (km)

Thời gian dối gặp gỡ nhau:

4 : đôi mươi = 0,2 tiếng đồng hồ = 12 phút.

Hai người gặp gỡ nhau lúc:

6 giờ 45 phút + 12 phút = 6 giờ 57 phút.

Chỗ gặp gỡ nhau cơ hội nhà:

36 x 0,2 = 7,2 (km).

Đáp số: 6 giờ 57 phút và 7,2 km.

Xem thêm: cá không ăn muối cá ươn

Bài 4. 17280 hoặc 17685

...

>> Tải tệp tin nhằm tìm hiểu thêm nội dung chi tiết!