bài tập toán lớp 4 tập 2

Giải VBT Toán lớp 4 luyện 2

50 22.708

Bạn đang xem: bài tập toán lớp 4 tập 2

Bài ghi chép đã và đang được lưu

Nâng cấp cho gói Pro nhằm hưởng thụ trang web VnDoc.com KHÔNG quảng cáo, tải tệp tin đặc biệt nhanh ko mong chờ.

Mua tức thì Từ 79.000đ

Tìm hiểu thêm

Vở bài tập toán lớp 4 tập 2 bao hàm những bài bác rèn luyện, thực hành thực tế đem nằm trong nội dung, cường độ giống như những bài bác luyện nhập sách giáo khoa với những bài bác giải đem lời nói giải hoặc, mê hoặc. Mời chúng ta nằm trong tìm hiểu thêm chuyển vận về.

Xem thêm: bai tap cau bi dong

 • Thông tin yêu sách Vở bài bác luyện Toán lớp 4 luyện 2
 • Giải Vở bài tập toán lớp 4 tập 2
  • Giải VBT Toán lớp 4 chương 3
  • Giải Toán lớp 4 chương 4
  • Giải VBT Toán lớp 4 chương 5
  • Giải VBT Toán lớp 4 chương 6

Thông tin yêu sách Vở bài bác luyện Toán lớp 4 luyện 2

Trình bày: Sở Giáo Dục Và Đào Tạo

Nhà cung cấp: Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Cách thực hiện bài bác luyện nhập vở này tương tự như thủ tục bài bác luyện nhập sách giáo khoa. Trong khi, học viên còn được tạo quen thuộc với một trong những dạng bài bác luyện loại mới nhất. Vì vậy nếu như học viên đã trải bài bác luyện nhập sách giáo khoa rất có thể dùng vở bài bác luyện này Lúc tự động học tập hoặc ôn luyện.

Xem thêm: điệp cấu trúc là gì

Những bài bác luyện nhập sách VBT Toán lớp 4 luyện 2 bám sát công tác hiện nay hành của Sở và đều phải sở hữu chỉ dẫn giải cụ thể.

Đây là một trong những cuốn sách lớp 4 đặc biệt tiện tìm hiểu thêm cho những em cũng giống như những bậc bố mẹ dạy dỗ học tập cho tới con cái bản thân Lúc gặp gỡ những Việc chưa tồn tại phía đê thế nào cho phù phù hợp với “phương pháp môn sư phạm".

Tất cả những bài bác luyện nhập Vở bài bác luyện Toán 4, những em cần tự động bản thân thực hiện trước lúc coi phần chỉ dẫn giải nhập cuốn sách này. Nếu thực hiện được vì vậy thì việc học tập của những em mới nhất hiệu suất cao và đạt nhiều kết quả nhập hoc luyện.

Giải VBT Toán lớp 4 chương 3

 • Giải vở bài bác luyện Toán lớp 4 bài bác 84: Dấu hiệu phân chia không còn cho tới 2
 • Giải vở bài bác luyện Toán lớp 4 bài bác 85: Dấu hiệu phân chia không còn cho tới 5
 • Giải vở bài bác luyện Toán lớp 4 bài bác 86: Luyện tập
 • Giải vở bài bác luyện Toán lớp 4 bài bác 87: Dấu hiệu phân chia không còn cho tới 9
 • Giải vở bài bác luyện Toán lớp 4 bài bác 88: Dấu hiệu phân chia không còn cho tới 3
 • Giải vở bài bác luyện Toán lớp 4 bài bác 89: Luyện tập
 • Giải vở bài bác luyện Toán lớp 4 bài bác 90: Luyện luyện chung

Giải Toán lớp 4 chương 4

 • Giải vở bài bác luyện Toán lớp 4 bài bác 91: Ki - lô - mét vuông
 • Giải vở bài bác luyện Toán lớp 4 bài bác 92: Luyện luyện Ki - lô - mét vuông
 • Giải vở bài bác luyện Toán lớp 4 bài bác 93: Hình bình hành
 • Giải vở bài bác luyện Toán lớp 4 bài bác 94: Diện tích Hình bình hành
 • Giải vở bài bác luyện Toán lớp 4 bài bác 95: Luyện tập
 • Giải vở bài bác luyện Toán lớp 4 bài bác 96: Phân số
 • Giải vở bài bác luyện Toán lớp 4 bài bác 97: Phân số và luật lệ phân chia số tự động nhiên
 • Giải vở bài bác luyện Toán lớp 4 bài bác 98: Phân số và luật lệ phân chia số ngẫu nhiên (tiếp theo)
 • Giải vở bài bác luyện Toán lớp 4 bài bác 99: Luyện tập
 • Giải vở bài bác luyện Toán lớp 4 bài bác 100: Phân số vì thế nhau
 • Giải vở bài bác luyện Toán lớp 4 bài bác 101: Rút gọn gàng phân số
 • Giải vở bài bác luyện Toán lớp 4 bài bác 102: Luyện luyện rút gọn gàng phân số
 • Giải vở bài bác luyện Toán lớp 4 bài bác 103: Quy đồng kiểu những phân số
 • Giải vở bài bác luyện Toán lớp 4 bài bác 104: Quy đồng kiểu những phân số (tiếp theo)
 • Giải vở bài bác luyện Toán lớp 4 bài bác 105: Luyện luyện Quy đồng kiểu những phân số
 • Giải vở bài bác luyện Toán lớp 4 bài bác 106: Luyện luyện chung
 • Giải vở bài bác luyện Toán lớp 4 bài bác 107: So sánh nhị phân số nằm trong kiểu số
 • Giải vở bài bác luyện Toán lớp 4 bài bác 108: Luyện luyện So sánh nhị phân số nằm trong kiểu số
 • Giải vở bài bác luyện Toán lớp 4 bài bác 109: So sánh nhị phân số không giống kiểu số
 • Giải vở bài bác luyện Toán lớp 4 bài bác 110: Luyện luyện So sánh nhị phân số không giống kiểu số
 • Giải vở bài bác luyện Toán lớp 4 bài bác 111: Luyện luyện chung
 • Giải vở bài bác luyện Toán lớp 4 bài bác 112: Luyện luyện chung
 • Giải vở bài bác luyện Toán lớp 4 bài bác 113: Luyện luyện chung
 • Giải vở bài bác luyện Toán lớp 4 bài bác 114: Phép nằm trong phân số
 • Giải vở bài bác luyện Toán lớp 4 bài bác 115: Phép nằm trong phân số (tiếp theo)
 • Giải vở bài bác luyện Toán lớp 4 bài bác 116: Luyện luyện Phép nằm trong phân số
 • Giải vở bài bác luyện Toán lớp 4 bài bác 117: Luyện luyện Phép nằm trong phân số (tiếp)
 • Giải vở bài bác luyện Toán lớp 4 bài bác 118: Phép trừ phân số
 • Giải vở bài bác luyện Toán lớp 4 bài bác 119: Phép trừ phân số (tiếp theo)
 • Giải vở bài bác luyện Toán lớp 4 bài bác 120: Luyện luyện luật lệ trừ phân số
 • Giải vở bài bác luyện Toán lớp 4 bài bác 121: Luyện luyện chung
 • Giải vở bài bác luyện Toán lớp 4 bài bác 122: Phép nhân phân số
 • Giải vở bài bác luyện Toán lớp 4 bài bác 123: Luyện luyện Phép nhân phân số
 • Giải vở bài bác luyện Toán lớp 4 bài bác 124: Luyện luyện Phép nhân phân số (tiếp theo)
 • Giải vở bài bác luyện Toán lớp 4 bài bác 125: Tìm phân số của một số
 • Giải vở bài bác luyện Toán lớp 4 bài bác 126: Phép phân chia phân số
 • Giải vở bài bác luyện Toán lớp 4 bài bác 127: Luyện luyện Phép phân chia phân số
 • Giải vở bài bác luyện Toán lớp 4 bài bác 128: Luyện luyện Phép phân chia phân số (tiếp theo)
 • Giải vở bài bác luyện Toán lớp 4 bài bác 129: Luyện luyện chung
 • Giải vở bài bác luyện Toán lớp 4 bài bác 130: Luyện luyện chung
 • Giải vở bài bác luyện Toán lớp 4 bài bác 131: Luyện luyện chung
 • Giải vở bài bác luyện Toán lớp 4 bài bác 132: Luyện luyện chung
 • Giải vở bài bác luyện Toán lớp 4 bài bác 133: Hình thoi
 • Giải vở bài bác luyện Toán lớp 4 bài bác 134: Diện tích Hình thoi
 • Giải vở bài bác luyện Toán lớp 4 bài bác 135: Luyện luyện Diện tích hình thoi
 • Giải vở bài bác luyện Toán lớp 4 bài bác 136: Luyện luyện chung

Giải VBT Toán lớp 4 chương 5

 • Giải vở bài bác luyện Toán lớp 4 bài bác 137: Giới thiệu tỉ số
 • Giải vở bài bác luyện Toán lớp 4 bài bác 138: Tìm nhị số lúc biết tổng và tỉ của nhị số đó
 • Giải vở bài bác luyện Toán lớp 4 bài bác 139: Luyện luyện Tìm nhị số lúc biết tổng và tỉ của nhị số đó
 • Giải vở bài bác luyện Toán lớp 4 bài bác 140: Luyện luyện Tìm nhị số lúc biết tổng và tỉ của nhị số tê liệt (tiếp theo)
 • Giải vở bài bác luyện Toán lớp 4 bài bác 141: Luyện luyện chung
 • Giải vở bài bác luyện Toán lớp 4 bài bác 142: Tìm nhị số lúc biết hiệu và tỉ số của nhị số đó
 • Giải vở bài bác luyện Toán lớp 4 bài bác 143: Luyện luyện Tìm nhị số lúc biết hiệu và tỉ số của nhị số đó
 • Giải vở bài bác luyện Toán lớp 4 bài bác 144: Luyện luyện Tìm nhị số lúc biết hiệu và tỉ số của nhị số đó
 • Giải vở bài bác luyện Toán lớp 4 bài bác 145: Luyện luyện chung
 • Giải vở bài bác luyện Toán lớp 4 bài bác 146: Luyện luyện công cộng (tiếp theo)
 • Giải vở bài bác luyện Toán lớp 4 bài bác 147: Tỉ lệ bạn dạng đồ
 • Giải vở bài bác luyện Toán lớp 4 bài bác 148: Ứng dụng của tỉ lệ thành phần bạn dạng đồ
 • Giải vở bài bác luyện Toán lớp 4 bài bác 149: Ứng dụng của tỉ lệ thành phần bạn dạng đồ vật (tiếp theo)
 • Giải vở bài bác luyện Toán lớp 4 bài bác 150: Thực hành Ứng dụng của tỉ lệ thành phần bạn dạng đồ
 • Giải vở bài bác luyện Toán lớp 4 bài bác 151: Thực hành Ứng dựng của tỉ lệ thành phần bạn dạng đồ vật (tiếp theo)

Giải VBT Toán lớp 4 chương 6

 • Giải vở bài bác luyện Toán lớp 4 bài bác 152: Ôn luyện về số tự động nhiên
 • Giải vở bài bác luyện Toán lớp 4 bài bác 153: Ôn luyện về số ngẫu nhiên (tiếp theo)
 • Giải vở bài bác luyện Toán lớp 4 bài bác 154: Ôn luyện về số ngẫu nhiên (tiếp theo)
 • Giải vở bài bác luyện Toán lớp 4 bài bác 155: Ôn luyện về những luật lệ tính với số tự động nhiên
 • Giải vở bài bác luyện Toán lớp 4 bài bác 156: Ôn luyện về những luật lệ tính với số ngẫu nhiên (tiếp theo)
 • Giải vở bài bác luyện Toán lớp 4 bài bác 157: Ôn luyện về những luật lệ tính với số ngẫu nhiên (tiếp theo)
 • Giải vở bài bác luyện Toán lớp 4 bài bác 158: Ôn luyện về biểu đồ
 • Giải vở bài bác luyện Toán lớp 4 bài bác 159: Ôn luyện về phân số
 • Giải vở bài bác luyện Toán lớp 4 bài bác 160: Ôn luyện về những luật lệ tính với phân số
 • Giải vở bài bác luyện Toán lớp 4 bài bác 161: Ôn luyện về những luật lệ tính với phân số (tiếp theo)
 • Giải vở bài bác luyện Toán lớp 4 bài bác 162: Ôn luyện về những luật lệ tính với phân số (tiếp theo)
 • Giải vở bài bác luyện Toán lớp 4 bài bác 163: Ôn luyện về những luật lệ tính với phân số (tiếp theo)
 • Giải vở bài bác luyện Toán lớp 4 bài bác 164: Ôn luyện về đại lượng
 • Giải vở bài bác luyện Toán lớp 4 bài bác 165: Ôn luyện về đại lượng (tiếp theo)
 • Giải vở bài bác luyện Toán lớp 4 bài bác 166: Ôn luyện về đại lượng (tiếp theo)
 • Giải vở bài bác luyện Toán lớp 4 bài bác 167: Ôn luyện về hình học
 • Giải vở bài bác luyện Toán lớp 4 bài bác 168: Ôn luyện về hình học tập (tiếp theo)
 • Giải vở bài bác luyện Toán lớp 4 bài bác 169: Ôn luyện về dò thám số khoảng cộng
 • Giải vở bài bác luyện Toán lớp 4 bài bác 170: Ôn luyện về dò thám nhị số lúc biết tổng và hiệu của nhị số đó
 • Giải vở bài bác luyện Toán lớp 4 bài bác 171: Ôn luyện về dò thám nhị số lúc biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của nhị số đó
 • Giải vở bài bác luyện Toán lớp 4 bài bác 172: Luyện luyện công cộng chương 6
 • Giải vở bài bác luyện Toán lớp 4 bài bác 173: Luyện luyện công cộng chương 6
 • Giải vở bài bác luyện Toán lớp 4 bài bác 174: Luyện luyện công cộng chương 6 (tiếp theo)
 • Giải vở bài bác luyện Toán lớp 4 bài bác 175: Tự kiểm tra