bài tập quá khứ tiếp diễn

Làm những bài xích luyện thì quá khứ tiếp tục thông thường xuyên tiếp tục giúp đỡ bạn ghi nhớ kiến thức và kỹ năng lâu rộng lớn và không biến thành lầm lẫn khi dùng. Cùng VUS khối hệ thống kiến thức và kỹ năng bằng phương pháp triển khai những bài xích luyện kể từ cơ bạn dạng cho tới nâng lên qua chuyện nội dung bài viết sau.

Tổng quan lại về thì quá khứ tiếp diễn

Thì quá khứ tiếp tục (Past Continuous Tense) vô giờ Anh được dùng nhằm trình diễn miêu tả sự khiếu nại hoặc hành vi đang được xẩy ra và đem tính tiếp tục vô quá khứ.

Bạn đang xem: bài tập quá khứ tiếp diễn

bài luyện thì quá khứ tiếp diễn

Cách dùng

Thoạt coi, thì quá khứ đơn và thì quá khứ tiếp tục đem khái niệm gần như là tương đương. Song, nhằm tách lầm lẫn bạn phải ghi nhớ những cách sử dụng sau:

 • Diễn miêu tả hành vi đang được xẩy ra vô quá khứ bên trên 1 thời điểm rõ ràng. (VD: At 8pm last night, I was watching TV)
 • Diễn miêu tả nhì hành vi ra mắt tuy vậy song vô quá khứ. (VD: While I was talking, she was listening)
 • Tạo toàn cảnh cho việc khiếu nại không giống vô quá khứ. (VD: It was raining heavily, sánh I didn’t go anywhere all day)
 • Diễn miêu tả sự ko chắc chắn là về thời khắc xẩy ra của hành vi vô quá khứ. (VD: He was probably sleeping when we called him)

Lưu ý rằng đem một trong những tình huống đem ngữ nghĩa không bao giờ thay đổi thì người sử dụng thì quá khứ đơn hoặc quá khứ tiếp tục đều được. Và thì quá khứ tiếp tục sẽ hỗ trợ nhấn mạnh vấn đề rộng lớn vào thời gian thời hạn nhưng mà hành vi đang được xẩy ra.

Cùng công ty đề:

 • Thì quá khứ tiếp tục (Past Continuous Tense): Lý thuyết, bài xích tập
 • Quá khứ đơn và Quá khứ tiếp diễn: Giống và không giống nhau những gì?

Công thức

Khẳng địnhS + was/were + V_ing
Phủ địnhS + was/were + not + V_ing
Nghi vấnWas/Were + (not) + S + V_ing?
WH-questionWH-question + was/were + (not) + S + V_ing?

Bài luyện thì quá khứ tiếp diễn

Bạn đang được ghi nhớ những kiến thức và kỹ năng bên trên chưa nhỉ? Cùng VUS thách thức vày những bài xích luyện sau test nhé. Tại cuối từng bài xích luyện đều phải sở hữu đáp án, chúng ta nhớ rằng soát lại và sửa lỗi đấy.

bài luyện thì quá khứ tiếp diễn

Bài luyện 1 – Choose the correct words lớn complete the text

For my eighteenth birthday, my mum and dad (1) were buying / bought mạ a really interesting present – a quad-biking adventure weekend. (2) While / When the big day arrived, I was really excited. It took about two hours lớn drive lớn the adventure centre, and when we arrived, lots of people (3) were driving / drove around the centre on quad bikes. They (4) had / were having a brilliant time! A man helped mạ with my helmet, and then I did some training before our group went out. It was great fun, but we went through a lot of streams – and my clothes (5) got / was getting very dirty.

Đáp án

12345
boughtWhenwere drivingwere havinggot

Bài luyện 2 – Complete the sentences below

 1. While I … (walk) along the beach, I … (find) some money.
 2. Rick … (see) the helicopter as he … (swim) back lớn the shore.
 3. We … (talk) lớn the doctor when we … (hear) gunshots.
 4. As the police … (help) the man, they … (see) blood on the floor.
 5. As Mike … (get dressed), he … (remember) something important.
 6. While I … (search) for my keys, I … (find) the note.
 7. Helen and Rob … (watch) TV when they … (hear) a loud scream.
 8. While we … (go) into town, Max … (begin) lớn feel ill.
 9. The volcano … (erupt) as people … (climb) it.
 10. Dan … (ask) the teacher for help while he … (do) the math exercises.

Đáp án

 1. While I was walking along the beach, I found some money.
 2. Rick saw the helicopter as he was swimming back lớn the shore.
 3. We were talking lớn the doctor when we heard gunshots.
 4. As the police were helping the man, they saw blood on the floor.
 5. As Mike was getting dressed he remembered something important.
 6. While I was searching for my keys, I found the note.
 7. Helen and Rob were watching TV when they heard a loud scream.
 8. While we were going into town, Max began lớn feel ill.
 9. The volcano erupted as people were climbing it.
 10. Dan asked the teacher for help while he was doing the math exercises.

Bài luyện 3 – Complete the text with the correct forms

makeplayenjoyfeelbuycatchswim

One day, last summer something really surprising happened lớn us at the beach.

The weather was great, sánh lots of people (1) … in the sea. I (2) … ice creams from a cửa hàng with my parents, and my brothers (3) … football on the beach.

Everyone (4) … the lovely weather until someone suddenly shouted, ‘SHARK!’ There was a shark in the water, but luckily it didn’t try lớn eat anyone. Perhaps it (5) … hungry!

Đáp án

One day, last summer something really surprising happened lớn us at the beach.

The weather was great, sánh lots of people were swimming in the sea. I was buying ice creams from a cửa hàng with my parents, and my brothers were playing football on the beach.

Everyone was enjoying the lovely weather until someone suddenly shouted, ‘SHARK!’ There was a shark in the water, but luckily it didn’t try lớn eat anyone. Perhaps it wasn’t feeling hungry!

bài luyện thì quá khứ tiếp diễn

Bài luyện 4 – Complete the second sentence sánh that it has a similar meaning lớn the first

 1. I hurt my finger while I was playing the guitar.

=> I was playing ____________________________________ .

 1. I was walking trang chủ when it started lớn rain.

=> While I ___________________________________________ .

 1. She broke her leg while she was learning lớn ski.

=> She was learning _________________________________ .

Xem thêm: một đêm một ngày một năm cả đời

 1. He was making lunch when he suddenly felt ill.

=> As he _____________________________________________ .

 1. She was telling mạ about her tiệc ngọt when she started lớn laugh loudly.

=> She started _______________________________________ .

 1. I lost my wallet while I was shopping.

=> While I ____________________________________________ .

 1. As the band was playing their first tuy vậy, all the lights went out.

=> The band was playing ____________________________ .

Đáp án

 1. I was playing the guitar when I hurt my finger.
 2. While I was walking trang chủ, it started lớn snow.
 3. She was learning lớn ski when she broke her leg.
 4. As he was making lunch, he suddenly felt ill.
 5. She started lớn laugh when she was telling mạ about her tiệc ngọt.
 6. While I was shopping, I lost my wallet.
 7. The band were playing their first tuy vậy when all the lights went out.

Xây dựng nền tảng vững chãi, cải tiến vượt bậc khả năng nằm trong kho tàng: Tắc quyết học tập giờ Anh

Bài luyện 5 – Make sentences from the prompts using past simple and past continuous

 1. I / drop / my mobile phone / when / I / walk / lớn school.
 2. What / Jamie / vì thế / when / you / see / him?
 3. It / not rain / when / we / leave / the house / this morning.
 4. Emily / not ride / her xe đạp / when / the accident / happen.
 5. they / sleep / when / you / phone / them?
 6. Who / you / talk / lớn / when / I arrive?

Đáp án

 1. I dropped my mobile phone when I was walking lớn school.
 2. What was Jamie doing when you saw him?
 3. It wasn’t raining when we left the house this morning.
 4. Emily wasn’t riding her xe đạp when the accident happened.
 5. Were they sleeping when you phoned them?
 6. Who were you talking lớn when I arrived?

Bài luyện 6 – Choose the correct answers

 1. When I looked / was looking out of the window, it snowed / was snowing.
 2. We worked / were working in the garden when we found / were finding some old money.
 3. While I made / was making the cake, I dropped / was dropping the bowl.
 4. I cleaned / was cleaning the kitchen when she arrived / was arrived.
 5. When I started / was starting school, we lived / were living in the old house.
 6. I saw / was seeing you while I waited / was waiting for the bus.

Đáp án

 1. When I looked out of the window, it was snowing.
 2. We were working in the garden when we found some old money.
 3. While I was making the cake, I dropped the bowl.
 4. I was cleaning the kitchen when she arrived.
 5. When I started school, we were living in the old house.
 6. I saw you while I was waiting for the bus.

VUS – Bệ phóng cho tới những niềm mơ ước Anh ngữ vượt lên trước trội

bài luyện thì quá khứ tiếp diễn

Làm bài xích luyện thì quá khứ tiếp tục thông thường xuyên tiếp tục giúp đỡ bạn vận dụng và hiểu sâu sắc rộng lớn về ngữ pháp giờ Anh. Sự nhiều chủng loại về chủ thể và Mức độ cạnh tranh cũng giúp đỡ bạn nâng cao khả năng gọi hiểu và thâu tóm vấn đề nhanh gọn rộng lớn.

Song, mong muốn cải cách và phát triển kỹ năng giờ Anh một cơ hội kiên cố, bạn phải nhiều hơn thế nữa là chỉ thực hiện bài xích luyện. Sự tương hỗ, trả lời và giảng dạy sâu xa kể từ những khóa huấn luyện và đào tạo chuẩn chỉnh quốc tế kể từ VUS đó là lựa lựa chọn số 1 của không ít bạn làm việc.

 • Khóa học tập Anh ngữ cho tới thiếu hụt niên – Young Leaders (11 – 15 tuổi): Các chúng ta trẻ em học tập chất lượng giờ Anh trung học cơ sở, kiến thiết nền tảng vững chãi và thỏa sức tự tin cải cách và phát triển kim chỉ nan cá thể.
 • Lấy lại nền tảng Anh ngữ – English Hub: Không còn thỏa sức tự tin vì thế mất mặt gốc giờ Anh, bạn làm việc thỏa sức tự tin dùng Anh ngữ như người bạn dạng xứ, mặt khác chuẩn bị cỗ khả năng tiếp thu kiến thức, thao tác làm việc và cuộc sống thường ngày toàn thị trường quốc tế giúp đỡ bạn tạo nên mức độ nhảy trong số dự tính cá thể.
 • IELTS ExpressIELTS Expert: Dành riêng rẽ cho tới việc tu dưỡng trọn vẹn khả năng học tập thuật, học tập viên thỏa sức tự tin và thành công xuất sắc đoạt được những chứng từ Anh ngữ quốc tế với điểm số ước mong.
 • Khóa học tập giờ Anh phần mềm – iTalk: Nâng cao trình độ chuyên môn Nghe – Nói giờ Anh hiệu suất cao, tăng bản năng ngữ điệu và giúp đỡ bạn tiếp xúc giờ Anh trôi chảy, chúng ta sẵn sàng chớp lấy những thời cơ chuẩn bị cho tới.

Cùng những thương hiệu tuổi hạc số 1 trong nghề dạy dỗ toàn thị trường quốc tế như Cambridge University Press & Assessment, Oxford Education, National Geographic Learning, British Council,… VUS đưa về những cỗ giáo trình độc quyền được kiến thiết cẩn thận giúp đỡ bạn nâng trình Anh ngữ hiệu suất cao.

Kết thích hợp với mọi quy trình tiếp thu kiến thức quốc tế được cá thể hóa, học tập viên tiếp cận giờ Anh một cơ hội đương nhiên và thú vị nhất. Đồng thời, thời hạn và sinh hoạt trong những buổi học tập được bố trí một cơ hội hợp lý và phải chăng chung học tập viên hiểu và ghi nhớ bài xích ngay lập tức bên trên lớp.

Với hệ sinh thái xanh tiếp thu kiến thức tân tiến tích thích hợp technology 4.0, học tập viên bên trên trung tâm rất có thể đơn giản tiếp cận bài học kinh nghiệm, ôn luyện và rèn luyện vạc âm chuẩn chỉnh vày trí tuệ tự tạo (AI) bất kể ở đâu và ngẫu nhiên lúc nào. Như vậy giúp đỡ bạn tối ưu hóa thời hạn và tiếp thu kiến thức một cơ hội hiệu suất cao rộng lớn.

VUS – Bệ phóng cho tới những niềm mơ ước Anh ngữ vượt lên trước trội

Trong hành trình dài ngay gần 30 năm sát cánh và tiếp mức độ cho tới mới trẻ em, VUS đã hỗ trợ rộng lớn 180.918 em đạt được không ít kết quả nổi trội nằm trong kỹ năng giờ Anh chất lượng. Như vậy cũng chung trung tâm cảm nhận được Kỷ lục nước ta về con số học tập viên đạt chứng từ Anh ngữ quốc tế tối đa bên trên cả nước.

Xem thêm: mẹo khoanh trắc nghiệm tiếng anh

Với những tiêu chuẩn số 1 của tôi, Anh văn Hội Việt Mỹ đang được thuyết phục và dành riêng được sự tin yêu lựa chọn và gửi gắm của rộng lớn 2.700.000 mái ấm gia đình Việt trải qua không ít năm liền:

 • 100% nghề giáo chiếm hữu vày dạy dỗ ngữ điệu Anh toàn thị trường quốc tế như TESOL, CELTA, TEFL,…
 • 100% trung tâm dạy dỗ học tập (70+ hạ tầng từng toàn quốc) đạt chuẩn chỉnh dạy dỗ quốc tế.
 • 100% lớp học tập đều phải sở hữu nghề giáo là kẻ bạn dạng xứ.
 • 6 năm ngay tắp lự được NEAS thừa nhận đạt chuẩn chỉnh quốc tế và giảng dạy dỗ, môi trường thiên nhiên tiếp thu kiến thức và quality dịch vụ
 • Đối tác hạng nút Vàng với Cambridge University Press & Assessment (hạng nút cao nhất).
 • Đối tác hạng nút Platinum với British Council (hạng nút cao nhất).
bài luyện thì quá khứ tiếp diễn

Hi vọng những bài xích luyện thì quá khứ tiếp tục phía trên tiếp tục giúp đỡ bạn đơn giản rộng lớn trong những công việc kiến thiết kiến thức và kỹ năng và ôn luyện. Nếu chúng ta đang được bắt gặp trở ngại vô quy trình tiếp thu kiến thức, hãy nhằm lại vấn đề contact bên dưới nhằm được trao tư vấn trọn vẹn không tính tiền kể từ VUS. Hãy ghi nhớ rằng giờ Anh ko nên là vấn đề trở ngại. Cùng VUS tiến thủ bước, chúng ta đạt cho tới những điều tuyệt hảo hơn hết.

Có thể chúng ta quan lại tâm:

 • Thì sau này hoàn thành xong (Future Perfect Tense) và bài xích tập
 • Thì sau này đơn (Simple Future): Lý thuyết và bài xích luyện đem đáp án
 • Thì lúc này hoàn thành xong tiếp diễn: Công thức, tín hiệu nhận biết