bai tap logo tieu hoc

Sách xây dựng Tin học tập trẻ em, sách Tiếng Việt - Toán

ĐẶT SÁCH

Bạn đang xem: bai tap logo tieu hoc

Tin học tập Tiểu học

Kiến thức và bài xích tập dượt xây dựng MSWLogo

https://drive.google.com/open?id=1nn_gik5lY0Bl2l7r996loRMhmeNIcmWo

Giải bài xích tập dượt Logo quyển 2&3 Cùng học tập Tin học tập

https://drive.google.com/open?id=1ranCVjvpP3xa0l_ZB8P9HR8hgFxYLn8E

350+ bài xích tập dượt Logo

Xem thêm: cá không ăn muối cá ươn

https://drive.google.com/open?id=1CPDtzAV5Kyu3nb2AW_YWOqy1XepCh2Gn

Kiến thức xây dựng MSWLogo

https://vi.wikipedia.org/wiki/MSWLogo

Google Sites

Report abuse

Xem thêm: cấu trúc tuần tự là gì

This site uses cookies from Google đồ sộ deliver its services and đồ sộ analyze traffic. Information about your use of this site is shared with Google. By using this site, you agree đồ sộ its use of cookies.

Learn more

Got it

Tác giả

Bình luận