bài 6 trang 62 sgk toán 8 tập 2

Đề bài

Tìm những cặp đường thẳng liền mạch tuy vậy song vô hình 13 và phân tích và lý giải vì thế sao bọn chúng tuy vậy tuy vậy.

Bạn đang xem: bài 6 trang 62 sgk toán 8 tập 2

Video chỉ dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- kề dụng tấp tểnh lý Talet đảo: Nếu một đường thẳng liền mạch hạn chế nhị cạnh một tam giác và tấp tểnh rời khỏi bên trên nhị cạnh ấy những đoạn trực tiếp ứng tỉ trọng thì đường thẳng liền mạch cơ tuy vậy song với cạnh còn sót lại của tam giác.

- Dấu hiệu nhận thấy hai tuyến phố trực tiếp tuy vậy song

Quảng cáo

Lời giải chi tiết

Trong hình 13a:

Xem thêm: tổng đài đặt vé xe phương trang

\(\dfrac{AP}{PB} = \dfrac{3}{8}\); \(\dfrac{AM}{MC}= \dfrac{5}{15} = \dfrac{1}{3}\) vì \(\dfrac{3}{8} ≠ \dfrac{1}{3}\) nên \(\dfrac{AP}{PB} ≠ \dfrac{AM}{MC}\) 

\(\Rightarrow\) \(PM\) và \(BC\) ko tuy vậy tuy vậy. (Theo tấp tểnh lí Talet đảo)

Ta có \(\left.\begin{matrix} \dfrac{CN}{NB}=\dfrac{21}{7}=3 \\  \dfrac{CM}{MA}=\dfrac{15}{5}=3 \end{matrix}\right\} \Rightarrow \dfrac{CM}{MA}=\dfrac{CN}{NB}\)

 \(\Rightarrow MN // AB\) (Theo tấp tểnh lí Talet đảo)

Trong hình 13b:

Ta có: \(\dfrac{OA'}{A'A} = \dfrac{2}{3}\); \(\dfrac{OB'}{B'B} = \dfrac{3}{4,5} = \dfrac{2}{3}\) 

\(\Rightarrow \dfrac{OA'}{A'A} =  \dfrac{OB'}{B'B}\) 

\(\Rightarrow A'B' // AB\) (Theo tấp tểnh lí Talet đảo)     (1)

Có \(\widehat {B''A''O} = \widehat {OA'B'}\) (gt)

Xem thêm: vẽ đầm dạ hội đuôi cá

Mà nhị góc \(\widehat {B''A''O}\) và \( \widehat {OA'B'}\) ở vị trí so le trong

Suy rời khỏi \(A"B" // A'B'\)    (2)

Từ (1) và (2) suy rời khỏi \(AB // A'B' // A"B"\).