bài 40 trang 19 sgk toán 8 tập 1

Video chỉ dẫn giải

Bạn đang xem: bài 40 trang 19 sgk toán 8 tập 1

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải thời gian nhanh hơn

Tính độ quý hiếm biểu thức:

LG a

\(15 . 91,5 + 150 . 0,85\);

Phương pháp giải:

- Phân tích những hạng tử nhằm xuất hiện nay nhân tử cộng đồng rồi bịa đặt nhân tử cộng đồng ra phía bên ngoài.

Lời giải chi tiết:

\(15 . 91,5 + 150 . 0,85\)

\(=15 . 91,5 + 15.10 . 0,85\)

\(= 15 . 91,5 + 15 . 8,5\)

\(= 15.(91,5 + 8,5) \)

\(= 15 . 100 = 1500\)

Xem thêm: bài 24 trang 80 sgk toán 8 tập 1

LG b

\(x(x - 1) - y(1 - x)\) bên trên \(x = 2001\) và \(y = 1999.\)

Phương pháp giải:

- Phân tích những hạng tử nhằm xuất hiện nay nhân tử cộng đồng. Chú ý: \(1-x=-(x-1)\)

- Sau khi phân tách nhiều thức trở nên nhân tử, tớ thay cho độ quý hiếm ứng của \(x\) và \(y\) nhập biểu thức nhằm tính độ quý hiếm của biểu thức bại liệt.

Lời giải chi tiết:

\(x(x - 1) - y(1 - x) \)

\(= x(x - 1) - y[-(x - 1)]\)

\(= x(x - 1) + y(x - 1)\)

\(= (x - 1)(x + y)\)

Thay \(x = 2001, nó = 1999\) tớ được:

Xem thêm: truyện lớp học mật ngữ

\((2001 - 1)(2001 + 1999) \)

\(= 2000 . 4000 = 8000000\)

Loigiaihay.com