bài 14 trang 43 sgk toán 8 tập 1

Video chỉ dẫn giải

Bạn đang xem: bài 14 trang 43 sgk toán 8 tập 1

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Quy đồng kiểu mẫu thức những phân thức sau:

LG a.

\( \dfrac{5}{x^{5}y^{3}}, \dfrac{7}{12x^{3}y^{4}}\);

Phương pháp giải:

Áp dụng quy tắc quy đồng kiểu mẫu thức: 

Muốn quy đồng kiểu mẫu thức nhiều phân thức tớ hoàn toàn có thể thực hiện như sau:

- Phân tích những kiểu mẫu thức trở thành nhân tử rồi mò mẫm kiểu mẫu thức chung

- Tìm nhân tử phụ của từng loại mẫu thức.

- Nhân cả tử và kiểu mẫu của từng phân thức với nhân tử phụ ứng.

Lời giải chi tiết:

Mẫu thức công cộng là \(12{x^5}{y^4}\)

Nhân tử phụ là

(\(12{x^5}{y^4}):({\rm{ }}{x^5}{y^3}) = {\rm{ }}12y\)

\((12{\rm{ }}{x^5}{y^4}):({\rm{ }}12{x^3}{y^4}) = {\rm{ }}x^2\)

Quy đồng:

\( \dfrac{5}{x^{5}y^{3}}= \dfrac{5.12y}{x^{5}y^{3}.12y}= \dfrac{60y}{12x^{5}y^{4}}\)

Xem thêm: cách dùng chat gpt ở việt nam

\( \dfrac{7}{12x^{3}y^{4}}= \dfrac{7x^{2}}{12x^{3}y^{4}.x^{2}}= \dfrac{7x^{2}}{12x^{5}y^{4}}\)

LG b.

\( \dfrac{4}{15x^{3}y^{5}}, \dfrac{11}{12x^{4}y^{2}}\)

Phương pháp giải:

Áp dụng quy tắc quy đồng kiểu mẫu thức: 

Muốn quy đồng kiểu mẫu thức nhiều phân thức tớ hoàn toàn có thể thực hiện như sau:

- Phân tích những kiểu mẫu thức trở thành nhân tử rồi mò mẫm kiểu mẫu thức chung

- Tìm nhân tử phụ của từng loại mẫu thức.

- Nhân cả tử và kiểu mẫu của từng phân thức với nhân tử phụ ứng.

Lời giải chi tiết:

Mẫu thức công cộng là \(60{x^4}{y^5}\)

Nhân tử phụ là

\((60{x^4}{y^5}):({\rm{ }}15{x^3}{y^5}) = {\rm{ }}4x\)

\((60{x^4}{y^5}):({\rm{ }}12{x^4}{y^2}) = {\rm{ }}5{y^3}\)

Quy đồng:

Xem thêm: công bố điểm thi vào 10 hà nội 2022

\( \dfrac{4}{15x^{3}y^{5}}= \dfrac{4.4x}{15x^{3}y^{{5}}.4x}= \dfrac{16x}{60x^{4}y^{5}}\)

\( \dfrac{11}{12x^{4}y^{2}}= \dfrac{11.5y^{3}}{12x^{4}y^{2}.5y^{3}}= \dfrac{55y^{3}}{60x^{4}y^{5}}\)

Loigiaihay.com