axit amino axetic tác dụng được với dung dịch

Câu hỏi:

19/02/2020 43,622

Bạn đang xem: axit amino axetic tác dụng được với dung dịch

B. NaOH.

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải bởi Vietjack

Chọn B.

Amino axit với tính lưỡng tính nên ứng dụng được với axit và bazơ.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho phản ứng: A + B  C. Nồng phỏng thuở đầu của A là 0,12 mol/l; của B là 0,1 mol/l. Sau 10 phút, mật độ của B hạ xuống còn 0,078 mol/l. Nồng phỏng còn sót lại (mol/1) của hóa học A là:

A. 0,042 mol/l.

B. 0,098 mol/l.

C. 0,02 mol/l.

D. 0,034 mol/l.

Câu 2:

Một loại nước đựng được nhiều Ca(HCO3)2, NaHCO3 là:

A. Nước cứng trong thời điểm tạm thời.

B. Nước cứng vĩnh cửu.

C. Nước mượt.

D. Nước cứng toàn phần.

Câu 3:

Đ loại khí CO2 với lộn vô láo lếu hợp CO ta người sử dụng cách thức này sau đây?

A. Cho qua loa hỗn hợp HCl.

B. Cho qua loa hỗn hợp H2O.

Xem thêm: vẽ ống nghiệm

C. Cho qua loa hỗn hợp Ca(OH)2.

D. Cho láo lếu thích hợp qua loa Na2CO3.

Câu 4:

Quá trình bào mòn vỏ mạn tàu thuỷ (chế tạo nên kể từ thép cacbon) ở chống mạn tàu xúc tiếp với nước biển lớn và không gian là quy trình ăn mòn:

A. sắt kẽm kim loại.

B. hoá học.

C. điện hoá.

D. cacbon.

Câu 5:

Quặng này tại đây chứa chấp oxit sắt?

A. Đolomit.

B. Xiđerit.

C. Hematit.

D. Boxit.

Câu 6:

Công dụng này tại đây không phải của NaCl?

A. Làm phụ gia.

B. Điu chế Cl2, HCl, nước Javen.

C. Khử chua cho tới khu đất.

D. Làm dịch truyền vô hắn tế.

TÀI LIỆU VIP VIETJACK