anh yêu vội the lyric

Còn đấy những khát khao, mến yêu đang được dưng trào

Ngày thời điểm hôm nay em đành quên

Bạn đang xem: anh yêu vội the lyric

Phải nỗ lực bước qua chuyện, không thể phát biểu loại tha

Người đi làm việc tim em buồn

Vì những tổn hại ai gieo lâu ni vỡ nát nhừ rồi

Chỉ biết khóc mỉm cười vậy thôi

Nếu anh là em

Em ham muốn kết giục tuy nhiên anh nên nhức ngàn phen hơn…

Anh chuồn vô sâu sắc tim em

Giết bị tiêu diệt mến yêu ở đây

Sẽ còn mãi điểm này

Hình dung một người thay cho đổi

Anh yêu thương vội vã thế, cứ quí buông điều trêu đùa

Chẳng biết đâu thiệt tâm là ngọt ngào và lắng đọng hoặc lừa dối

Đến giờ đây sau cơn chết mệt em mới mẻ thấu ra

Trong tim anh lâu ni chỉ toàn bịp bợm gian

Đêm ni nhảy khóc, biết trót yêu thương người sai lầm

Đánh thất lạc chuồn bạn dạng thân thích vì thế nhiều điều anh từng nói

Hãy vờ vịt quên thương hiệu em, nhằm em loại tha bổng cho tới bạn dạng thân thích vội vã vàng

Cho trái khoáy tim em điểm này

Anh đem biết tim em đau nhức ngàn lần

Vì yêu thương là thế, yêu thương là đau

Tại sao không phải như khúc đầu

Giờ biết không thể được nữa

Còn đấy những khát khao, mến yêu đang được dưng trào

Ngày thời điểm hôm nay em đành quên

Phải nỗ lực bước qua chuyện, không thể phát biểu loại tha

Xem thêm: cap buồn về tình yêu

Người đi làm việc tim em buồn

Vì những tổn hại ai gieo lâu ni vỡ nát nhừ rồi

Chỉ biết khóc mỉm cười vậy thôi

Nếu anh là em

Em ham muốn kết giục tuy nhiên anh nên nhức ngàn phen hơn…

Anh chuồn vô sâu sắc tim em

Giết bị tiêu diệt mến yêu ở đây

Sẽ còn mãi điểm này

Hình dung một người thay cho đổi

Anh yêu thương vội vã thế, cứ quí buông điều trêu đùa

Chẳng biết đâu thiệt tâm là ngọt ngào và lắng đọng hoặc lừa dối

Đến giờ đây sau cơn chết mệt em mới mẻ thấu ra

Trong tim anh lâu ni chỉ toàn bịp bợm gian

Đêm ni nhảy khóc, biết trót yêu thương người sai lầm

Đánh thất lạc chuồn bạn dạng thân thích vì thế nhiều điều anh từng nói

Hãy vờ vịt quên thương hiệu em, nhằm em loại tha bổng cho tới bạn dạng thân thích vội vã vàng

Cho trái khoáy tim em điểm này

Anh yêu thương vội vã thế, cứ quí buông điều trêu đùa

Chẳng biết đâu thiệt tâm là ngọt ngào và lắng đọng hoặc lừa dối

Đến giờ đây sau cơn chết mệt em mới mẻ thấu ra

Trong tim anh lâu ni chỉ toàn bịp bợm gian

Đêm ni nhảy khóc, biết trót yêu thương người sai lầm

Đánh thất lạc chuồn bạn dạng thân thích vì thế nhiều điều anh từng nói

Hãy vờ vịt quên thương hiệu em, nhằm em loại tha bổng cho tới bạn dạng thân thích vội vã vàng

Xem thêm: bắt được cái đuôi của anh

Cho trái khoáy tim em điểm này

Hãy vờ vịt quên thương hiệu em, nhằm em loại tha bổng cho tới bạn dạng thân thích vội vã vàng

Trót tiếp tục tin cậy anh rất nhiều...