300 bài toán lớp 4 có lời giải

Bài luyện Toán lớp 4 ôn ganh đua học tập kỳ 2

300 bài xích ôn luyện môn Toán lớp 4 là tư liệu học tập Toán lớp 4, ôn ganh đua học tập kì 2 lớp 4 cực kỳ hữu ích. Các bài xích ôn luyện Toán lớp 4 này tiếp tục xuyên thấu công tác Toán 4, khối hệ thống công tác với những dạng bài xích luyện, lý thuyết cơ bạn dạng và nâng lên. Lời giải hoặc bài xích luyện toán lớp 4 vô này cũng sẽ hỗ trợ những em học viên và thầy cô vừa phải gia tăng kiến thức và kỹ năng vừa phải tiếp cận nhiều dạng khác nhau bài xích luyện hoặc và khó khăn, hùn những em kích ứng động óc, ham lần tòi, hiểu thâm thúy những dạng bài xích luyện, thực hiện nền tảng chất lượng Lúc lên những lớp bên trên.

Bạn đang xem: 300 bài toán lớp 4 có lời giải

1. CÁC DẠNG TOÁN CƠ BẢN LỚP 4

KIẾN THỨC CẦN GHI NHỚ

DẠNG TOÁN: SỐ VÀ CHỮ SỐ

I. Kiến thức cần thiết ghi nhớ

1. Dùng 10 chữ số nhằm viết lách số là: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

2. Có 10 số có một chữ số: (Từ số 0 cho tới số 9)

Có 90 số sở hữu 2 chữ số: (từ số 10 cho tới số 99)

Có 900 số sở hữu 3 chữ số: (từ số 100 cho tới 999)

Có 9000 số sở hữu 4 chữ số: (từ số 1000 cho tới 9999)……

3. Số bất ngờ nhỏ nhất là số 0. Không sở hữu số bất ngờ lớn số 1.

4. Hai số bất ngờ liên tục rộng lớn (kém) nhau 1 đơn vị chức năng.

5. Các số sở hữu chữ số tận nằm trong là 0, 2, 4, 6, 8 gọi là số chẵn. Hai số chẵn liên tục rộng lớn (kém) nhau 2 đơn vị chức năng.

6. Các số sở hữu chữ số tận nằm trong là một trong những, 3, 5, 7, 9 gọi là số lẻ. Hai số lẻ liên tục rộng lớn (kém) nhau 2 đơn vị chức năng.

A. PHÉP CỘNG

1. a + b = b + a

2. (a + b) + c = a + (b + c)

3. 0 + a = a + 0 = a

4. (a - n) + (b + n) = a + b

5. (a - n) + (b - n) = a + b - n x 2

6. (a + n) + (b + n) = (a + b) + n x 2

7. Nếu một số trong những hạng được cuống quýt lên n thứ tự, bên cạnh đó những số hạng sót lại được không thay đổi thì tổng này được tăng thêm một số trong những đích thị tự (n - 1) thứ tự số hạng được cuống quýt lên cơ.

8. Nếu một số trong những hạng bị giảm xuống n thứ tự, bên cạnh đó những số hạng sót lại được không thay đổi thì tổng cơ bị giảm xuống một số trong những đích thị tự (1 - n) số hạng bị giảm xuống cơ.

9. Trong một tổng sở hữu con số những số hạng lẻ là lẻ thì tổng này là một số trong những lẻ.

10. Trong một tổng sở hữu con số những số hạng lẻ là chẵn thì tổng này là một số trong những chẵn.

11. Tổng của những số chẵn là một số trong những chẵn.

12. Tổng của một số trong những lẻ và một số trong những chẵn là một số trong những lẻ.

13. Tổng của nhì số bất ngờ liên tục là một số trong những lẻ.

B. PHÉP TRỪ

1. a - (b + c) = (a - c) - b = (a - b) - c

2. Nếu số bị trừ và số trừ nằm trong tăng (hoặc giảm) n đơn vị chức năng thì hiệu của bọn chúng ko thay đổi.

3. Nếu số bị trừ được cuống quýt lên n thứ tự và không thay đổi số trừ thì hiệu được gia tăng một số trong những đích thị tự (n -1) thứ tự số bị trừ. (n > 1).

4. Nếu số bị trừ không thay đổi, số trừ được cuống quýt lên n thứ tự thì hiệu bị giảm xuống (n - 1) thứ tự số trừ. (n > 1).

5. Nếu số bị trừ được gia tăng n đơn vị chức năng, số trừ không thay đổi thì hiệu tăng thêm n đơn vị chức năng.

6. Nếu số bị trừ tăng thêm n đơn vị chức năng, số trừ không thay đổi thì hiệu giảm xuống n đơn vị chức năng.

C. PHÉP NHÂN

1. a x b = b x a

2. a x (b x c) = (a x b) x c

3. a x 0 = 0 x a = 0

4. a x 1 = 1 x a = a

5. a x (b + c) = a x b + a x c

6. a x (b - c) = a x b - a x c

7. Trong một tích nếu như một quá số được cuống quýt lên n thứ tự bên cạnh đó sở hữu một quá số không giống bị giảm xuống n thứ tự thì tích không bao giờ thay đổi.

8. Trong một tích sở hữu một quá số được cuống quýt lên n thứ tự, những quá số sót lại không thay đổi thì tích được cuống quýt lên n thứ tự và ngược lại nếu như vô một tích sở hữu một quá số bị giảm xuống n thứ tự, những quá số sót lại không thay đổi thì tích cũng trở nên giảm xuống n thứ tự. (n > 0)

9. Trong một tích, nếu như một quá số được cuống quýt lên n thứ tự, bên cạnh đó một quá số được cuống quýt lên m thứ tự thì tích được cuống quýt lên (m x n) thứ tự. trái lại nếu như vô một tích một quá số bị giảm xuống m thứ tự, một quá số bị giảm xuống n thứ tự thì tích bị giảm xuống (m x n) thứ tự. (m và n không giống 0)

10. Trong một tích, nếu như một quá số được gia tăng a đơn vị chức năng, những quá số sót lại không thay đổi thì tích được gia tăng a thứ tự tích những quá số sót lại.

11. Trong một tích, nếu như sở hữu tối thiểu một quá số chẵn thì tích cơ chẵn.

12. Trong một tích, nếu như sở hữu tối thiểu một quá số tròn xoe chục hoặc tối thiểu một quá số sở hữu tận nằm trong là 5 và sở hữu tối thiểu một quá số chẵn thì tích sở hữu tận nằm trong là 0.

13. Trong một tích những quá số đều lẻ và sở hữu tối thiểu một quá số sở hữu tận nằm trong là 5 thì tích sở hữu tận nằm trong là 5.

D. PHÉP CHIA

1. a : (b x c) = a : b : c = a : c : b (b, c > 0)

2. 0 : a = 0 (a > 0)

3. a : c - b : c = ( a - b) : c (c > 0)

4. a : c + b : c = (a + b) : c (c > 0)

5. Trong quy tắc phân tách, nếu như số bị phân tách tăng thêm (giảm đi) n thứ tự (n > 0) bên cạnh đó số phân tách không thay đổi thì thương cũng tăng thêm (giảm đi) n thứ tự.

6. Trong một quy tắc phân tách, nếu như tăng số phân tách lên n thứ tự (n > 0) bên cạnh đó số bị phân tách không thay đổi thì thương giảm xuống n thứ tự và ngược lại.

7. Trong một quy tắc phân tách, nếu như cả số bị phân tách và số chia đều cho các phía nằm trong cuống quýt (giảm) n thứ tự (n > 0) thì thương không bao giờ thay đổi.

8. Trong một quy tắc phân tách sở hữu dư, nếu như số bị phân tách và số phân tách nằm trong được cuống quýt (giảm) n thứ tự (n > 0) thì số dư cũng khá được cuống quýt (giảm ) n thứ tự.

DẠNG TOÁN DÃY SỐ

1. Đối với số bất ngờ liên tiếp:

a) Dãy số bất ngờ liên tục chính thức là số chẵn kết đốc là số lẻ hoặc chính thức là số lẻ và kết đốc ngay số chẵn thì con số số chẵn tự con số số lẻ.

b) Dãy số bất ngờ liên tục chính thức ngay số chẵn và kết đốc ngay số chẵn thì con số số chẵn nhiều hơn nữa con số số lẻ là một trong những.

c) Dãy số bất ngờ liên tục chính thức ngay số lẻ và kết đốc ngay số lẻ thì con số số lẻ nhiều hơn nữa con số số chẵn là một trong những.

2. Một số quy luật của mặt hàng số thông thường gặp:

a) Mỗi số hạng (kể kể từ số hạng loại 2) ngay số hạng đứng ngay tắp lự trước nó nằm trong hoặc trừ một số trong những bất ngờ d.

b) Mỗi số hạng (kể kể từ số hạng loại 2) ngay số hạng đứng ngay tắp lự trước nó nhân hoặc phân tách một số trong những bất ngờ q(q > 1)

c) Mỗi số hạng (kể kể từ số hạng loại 3) tự tổng nhì số hạng đứng ngay tắp lự trước nó.

d) Mỗi số hạng (kể kể từ số hạng loại 4) tự tổng những số hạng đứng ngay tắp lự trước nó cùng theo với số bất ngờ d rồi cùng theo với số trật tự của số hạng ấy.

e) Mỗi số hạng đứng sau ngay số hạng đứng ngay tắp lự trước nó nhân với số trật tự của số hạng ấy.

f) Mỗi số hạng ngay số trật tự của chính nó nhân với số trật tự của số hạng đứng ngay tắp lự sau nó.

3. Dãy số cơ hội đều:

a) Tính con số số hạng của mặt hàng số cơ hội đều:

Số số hạng = (Số hạng cuối - Số hạng đầu) : d + 1

(d là khoảng cách đằm thắm 2 số hạng liên tiếp)

DẠNG TOÁN DẤU HIỆU CHIA HẾT

1. Những số sở hữu tận nằm trong là 0, 2, 4, 6, 8 thì phân tách không còn mang lại 2.

2. Những số sở hữu tân nằm trong là 0 hoặc 5 thì phân tách không còn mang lại 5.

3. Các số sở hữu tổng những chữ số phân tách không còn mang lại 3 thì phân tách không còn mang lại 3.

4. Các số sở hữu tổng những chữ số phân tách không còn mang lại 9 thì phân tách không còn mang lại 9.

5. Các số sở hữu nhì chữ số tận nằm trong lập trở thành số phân tách không còn mang lại 4 thì phân tách không còn mang lại 4.

6. Các số sở hữu nhì chữ số tận nằm trong lập trở thành số phân tách không còn mang lại 25 thì phân tách không còn mang lại 25

7. Các số sở hữu 3 chữ số tận nằm trong lập trở thành số phân tách không còn mang lại 8 thì phân tách không còn mang lại 8.

8. Các số sở hữu 3 chữ số tận nằm trong lập trở thành số phân tách không còn mang lại 125 thì phân tách không còn mang lại 125.

9. a phân tách không còn mang lại m, b cũng phân tách không còn mang lại m (m > 0) thì tổng a + b và hiệu a- b (a > b) cũng phân tách không còn mang lại m.

10. Cho một tổng sở hữu một số trong những hạng phân tách mang lại m dư r (m > 0), những số hạng sót lại phân tách không còn mang lại m thì tổng phân tách mang lại m cũng dư r.

11. a phân tách mang lại m dư r, b phân tách mang lại m dư r thì (a - b) phân tách không còn mang lại m ( m > 0).

12. Trong một tích sở hữu một quá số phân tách không còn mang lại m thì tích cơ phân tách không còn mang lại m (m >0).

13. Nếu a phân tách không còn mang lại m bên cạnh đó a cũng phân tách không còn mang lại n (m, n > 0). Đồng thời m và n chỉ nằm trong phân tách không còn cho một thì a phân tách không còn mang lại tích m x n.

Ví dụ: 18 phân tách không còn mang lại 2 và 18 phân tách không còn mang lại 9 (2 và 9 chỉ nằm trong phân tách không còn mang lại 1) nên 18 phân tách không còn mang lại tích 2 x 9.

14. Nếu a phân tách mang lại m dư m - 1 (m > 1) thì a + 1 phân tách không còn mang lại m.

15. Nếu a phân tách mang lại m dư 1 thì a - 1 phân tách không còn mang lại m (m > 1).

a. Một số a phân tách không còn mang lại một số trong những x (x ≠ 0) thì tích của số a với một số trong những (hoặc với cùng 1 tổng, hiệu, tích, thương) này này cũng phân tách không còn mang lại số x.

b. Tổng hoặc hiệu 2 số phân tách không còn mang lại một số trong những loại tía và 1 trong những nhì số cũng phân tách không còn mang lại số loại tía cơ thì số cũng lại cũng phân tách không còn mang lại số loại tía.

c. Hai số nằm trong phân tách không còn mang lại một số trong những loại 3 thì tổng hoặc hiệu của bọn chúng cũng phân tách không còn mang lại số cơ.

d. Trong nhì số, sở hữu một số trong những phân tách không còn và một số trong những ko phân tách không còn mang lại số loại tía cơ thì tổng hoặc hiệu của bọn chúng cũng phân tách không còn mang lại số loại tía cơ.

e. Hai số nằm trong phân tách mang lại một số trong những loại tía và đều mang lại nằm trong một số trong những dư thì hiệu của bọn chúng phân tách không còn mang lại số loại tía cơ.

f. Trong tình huống tổng 2 số phân tách không còn mang lại x ganh đua tổng nhì số dư cần phân tách không còn mang lại X

KIẾN THỨC CẦN NHỚ VỀ CẤU TẠO SỐ

1. Sử dụng kết cấu thập phân của số

1.1. Phân tích thực hiện rõ rệt chữ số

ab = a x 10 + b

abc = a x 100 + b x 10 + c

Ví dụ: Cho số sở hữu 2 chữ số, nếu như lấy tổng những chữ số cùng theo với tích những chữ số của số tiếp tục mang lại thì tự chủ yếu số cơ. Tìm chữ số mặt hàng đơn vị chức năng của số tiếp tục mang lại.

Bài giải

Bước 1 (tóm tắt bài xích toán)

Xem thêm: đề tham khảo toán 2023

Gọi số sở hữu 2 chữ số cần lần là (a > 0, a, b < 10)

Theo bài xích rời khỏi tao sở hữu = a + b + a x b

Bước 2: Phân tích số, thực hiện xuất hiện tại những bộ phận tương đương nhau ở phía trái và phía bên phải lốt tự, rồi đơn

giản những bộ phận tương đương nhau cơ để sở hữu biểu thức đơn giản và giản dị nhất.

a x 10 + b = a + b + a x b

a x 10 = a + a x b (cùng bớt b)

a x 10 = a x (1 + b) (Một số nhân với cùng 1 tổng)

10 = 1 + b (cùng phân tách mang lại a)

Bước 3: Tìm độ quý hiếm :

b = 10 - 1

b = 9

Bước 4: (Thử lại, Tóm lại, đáp số)

Vậy chữ số mặt hàng đơn vị chức năng của số cơ là: 9.

Đáp số: 9

2. CÁC DẠNG TOÁN LỚP 4

1. DẠNG TOÁN TRUNG BÌNH CỘNG

Bài luyện 1: Xe loại nhất chở được 25T mặt hàng. Xe loại nhì chở 35 tấn mặt hàng. Xe loại tía chở tự khoảng nằm trong 3 xe pháo. Hỏi xe pháo loại 3 chở từng nào tấn hàng?

Bài luyện 2: Xe loại nhất chở được 25T mặt hàng. Xe loại nhì chở 35 tấn mặt hàng. Xe loại tía chở rộng lớn khoảng nằm trong 3 xe pháo là 10. Hỏi xe pháo loại 3 chở từng nào tấn hàng?

Bài luyện 3: Xe loại nhất chở được 25T mặt hàng. Xe loại nhì chở 35 tấn mặt hàng. Xe loại tía chở xoàng xĩnh khoảng nằm trong 3 xe pháo là 10. Hỏi xe pháo loại 3 chở từng nào tấn hàng?

Bài luyện 4: Xe loại nhất chở được 40 tấn mặt hàng. Xe loại nhì chở 50 tấn mặt hàng. Xe loại tía chở tự khoảng nằm trong 3 xe pháo. Hỏi xe pháo loại 3 chở từng nào tấn hàng?

Bài luyện 5: Xe loại nhất chở được 40 tấn mặt hàng.xe pháo loại nhì chở 50 tấn mặt hàng. Xe loại tía chở rộng lớn khoảng nằm trong 3 xe pháo là 10. Hỏi xe pháo loại 3 chở từng nào tấn hàng?

Bài luyện 6: Xe loại nhất chở được 40 tấn mặt hàng. Xe loại nhì chở 50 tấn mặt hàng. Xe loại tía chở xoàng xĩnh khoảng nằm trong 3 xe pháo là 10. Hỏi xe pháo loại 3 chở từng nào tấn hàng

Bài luyện 7: Trung bình nằm trong của n số là 80 biết 1 trong những số này là 100. Nếu quăng quật số 100 thì khoảng với những số sót lại là 78 lần n.

Bài luyện 8: Có tía con: gà, vịt, ngan. Hai kê và vịt nặng nề toàn bộ là 5 kilogam. Hai kê và ngan nặng nề toàn bộ là 9 kilogam. Hai con cái ngan và vịt nặng nề toàn bộ là 10 kilogam. Hỏi khoảng một con cái nặng nề bao nhiêu kilogam ?

Giải

Hai kê, nhì con cái vịt, nhì con cái ngan nặng nề toàn bộ là:

5 + 9 + 10 = 24 (kg)

Vậy tía kê, vịt, ngan nặng nề toàn bộ là :

12 : 3 = 4 (kg)

Bài luyện 9: Quý Khách Tâm và đã được đánh giá một số trong những bài xích, chúng ta Tâm tính rằng. Nếu bản thân được thêm thắt tía điểm nữa thì điểm khoảng của những bài xích được xem là 8 điểm, tuy nhiên được thêm thắt nhì điểm 9 nữa thì điểm khoảng của những bài xích được xem là 15/2 thôi. Hỏi Tâm và đã được đánh giá bao nhiêu bài xích.

Giải

Trường ăn ý loại nhất:

Số điểm được thêm thắt là:

10 x 3 = 30

để được điểm khoảng là 8 thì số điểm cần bù vô cho những bài xích tiếp tục đánh giá là :

30 – 8 = 6 (điểm )

Trường ăn ý loại nhì là :

Số điểm được thêm thắt là:

9 x 2 = 18 (điểm)

Để được điểm khoảng là 15/2 thì số điểm cần bù thêm nữa cho những bài xích tiếp tục đánh giá là :

9 x 2 = 18 (điểm )

18 – 15/2 x 2 = 3 (điểm)

Để tăng điểm khoảng của toàn bộ những bài xích đánh giá kể từ 15/2 lên 8 thì số điểm cần gia tăng là:

8 – 15/ 2 = 0,5 (điểm)

Số bài xích đánh giá chúng ta Tâm đã thử là:

3 : 15/ 2 = 6 (bài)

Đáp số : 6 bài

2. DẠNG TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU

Bài 1: Tìm 2 số chẵn liên tục sở hữu tông tự 4010.

b) Tìm nhì số bất ngờ sở hữu tổng tự 2345 và đằm thắm bọn chúng sở hữu 24 số bất ngờ.

c) Tìm 2 số chẵn sở hữu tổng tự 2006 và đằm thắm bọn chúng sở hữu 4 số chẵn.

d) Tìm 2 số chẵn sở hữu tổng tự 2006 và đằm thắm bọn chúng sở hữu 4 số lẻ.

e) Tìm 2 số lẻ sở hữu tổng tự 2006 và đằm thắm bọn chúng sở hữu 4 số lẻ

g) Tìm 2 số lẻ sở hữu tổng tự 2006 và đằm thắm bọn chúng sở hữu 4 số chẵn

Bài 2: Hai bạn bè Hùng và Cường sở hữu 60 viên bi.Anh Hùng cho mình 9 viên bi ;bố cho thêm nữa Cường 9 viên bi thì thời điểm hiện nay số bi của nhì bạn bè cân nhau.Hỏi khi đầu anh Hùng nhiều hơn nữa em Cường từng nào viên bi.

a) Cho quy tắc phân tách 12:6.Hãy lần một số trong những sao mang lại Lúc lấy số bị phân tách trừ cút số cơ ,Lấy số phân tách cùng theo với số cơ thì được 2 số mới nhất sao mang lại hiệu của bọn chúng tự ko.

Bài 3: Cho quy tắc phân tách 49 : 7 Hãy lần một số trong những sao mang lại Lúc lấy số bị phân tách trừ cút số cơ ,lấy số phân tách cùng theo với số cơ thì được 2 số mới nhất sở hữu thương là một trong những.

Bài 4: Cho những chữ số 4;5;6.Hãy lập toàn bộ những số sở hữu 3 chữ số tuy nhiên từng số sở hữu đầy đủ 3 chữ số tiếp tục mang lại. Tính tổng những số cơ.

Bài 5:

a. Có từng nào số lẻ sở hữu 3 chữ số.

b. Có từng nào số sở hữu 3 chữ số đều lẻ.

Bài 6: Có 9 đồng xu tiền đúc hệt nhau.Trong số đó sở hữu 8 đồng xu tiền sở hữu lượng cân nhau còn một đồng sở hữu lượng to hơn. Cần lần rời khỏi đồng xu tiền sở hữu lượng rộng lớn tuy nhiên chỉ sử dụng cân nặng nhì đĩa với nhì thứ tự cân nặng là lần đích thị đồng xu tiền cơ. Hỏi cần cân nặng ra sao.

Bài 7: Có 8 loại nhẫn mẫu mã tương đương nhau như hệt, vô cơ teo 7 loại nhẫn sở hữu lượng cân nhau còn một chiếc sở hữu lượng nhỏ rộng lớn những loại không giống. Cần lần rời khỏi loại nhẫn sở hữu lượng nhỏ rộng lớn này mà chỉ sử dụng cân nặng nhì đĩa và chỉ với nhì thứ tự cân nặng là tìm kiếm ra.

Bài 8: Trung bình nằm trong của 3 số là 369. thạo vô 3 số cơ sở hữu một số trong những sở hữu một số trong những sở hữu 3 chữ số, một số trong những sở hữu 2 chữ số, một số trong những có một chữ số. Tìm 3 số cơ.

3. DẠNG TÌM HAI SỐ KHI BIẾT 2 HIỆU SỐ

Bài 1: Hiện ni, Minh 10 tuổi tác, em Minh 6, còn u của Minh 36 tuổi tác. Hỏi từng nào năm nữa tuổi tác u tự tổng số tuổi tác của nhì bạn bè.

Bài 2: Bể loại nhất chứa chấp 1200 lít nước. Bể thứ hai chứa chấp 1000 lít nước.Khi bể không tồn tại nước người tao mang lại 2 vòi vĩnh nằm trong chảy 1 khi vô 2 bể. Vòi loại nhất từng giờ chảy được 200 lít.Vòi thứ hai từng giờ chảy được 150 lít. Hỏi sau bao lâu số nước sót lại ở cả 2 bể cân nhau.

Bài 3: Cùng 1 khi xe pháo máy và xe đạp điện nằm trong trở về phía TP. Hồ Chí Minh xe pháo máy cơ hội xe đạp điện 60km. Vận tốc xe pháo máy là 40 km/h véc tơ vận tốc tức thời xe đạp điện là 25 km/h.

Hỏi sau bao lâu xe pháo máy theo kịp xe đạp điện.

Bài 4: Một con cái Chó Đuổi theo đuổi một con cái thỏ. Con chó cơ hội con cái thỏ 20m. Mỗi bước con cái thỏ nhẩy được 30cm, con cái chó nhảy được 50 centimet. Hỏi sau từng nào bước con cái chó bắt được con cái thỏ ? thạo rằng con cái thỏ nhảy được một bước thì con cái chó cũng nhảy được một bước.

Bài 5: Hai bác bỏ công nhân mộc nhận bàn và ghế về đụn. Bác loại nhất nhận 60 cỗ. Bác thứ hai nhận 45 cỗ. Cứ một tuần lễ bác bỏ loại nhất đóng góp được 5 cỗ, bác bỏ loại nhì đóng góp được 2 cỗ. Hỏi sau bao lâu số ghế sót lại của 2 bác bỏ cân nhau.

Bài 6: Hai bác bỏ công nhân mộc nhận bàn và ghế về đụn. Bác loại nhất nhận 120 cỗ. Bác thứ hai nhận 80 cỗ. Cứ một tuần lễ bác bỏ loại nhất đóng góp được 12 cỗ, bác bỏ loại nhì đóng góp được 4 cỗ. Hỏi sau bao lâu số ghế sót lại của bác bỏ loại nhất tự một nửa số chiếc bàn ghế của bác bỏ thứ hai.

Bài 7: Hai bể nước sở hữu dung tích cân nhau.Cùng 1 khi người tao mang lại 2 vòi vĩnh nước chảy vô 2 bể. Vòi loại nhất từng giờ chảy được 50 lít nước. Vòi thứ hai từng giờ chảy được 30 lít nước. Sau Lúc bể loại nhất ăm ắp nước thì bể thứ hai cần chảy thêm thắt 600 lít nữa mới nhất ăm ắp. Hỏi dung tích của bể là từng nào lít nước?

4. DẠNG TOÁN TÌM PHÂN SỐ CỦA MỘT SỐ

Bài 1: Mẹ 49 tuổi tác, tuổi tác con cái tự 2/7 tuổi tác u. Hỏi con cái từng nào tuổi?

Bài 2: Mẹ 36 tuổi tác, tuổi tác con cái tự 1/6 tuổi tác u căn vặn từng nào năm nữa tuổi tác con cái tự 1/3 tuổi tác mẹ?

Bài 3: Bác An sở hữu một thửa ruộng.Trên thửa ruộng ấy bác bỏ dành riêng một nửa diện tích S nhằm trồng rau xanh.1/3 nhằm khoét ao phần sót lại dành riêng thực hiện lối đi. thạo diện tích S thực hiện lối đi là 30m2. Tính diện tích S thửa ruộng.

Bài 4: Trong mùa đánh giá học tập kì vừa mới qua ở khối 4 giáo viên nhận ra. một nửa số học viên đạt điểm xuất sắc, 1/3 số học viên đạt điểm khá, 1/10 số học viên đạt khoảng sót lại là số học viên đạt nhược điểm. Tính số học viên đạt nhược điểm biết số học viên xuất sắc là 45 em.

Nhận xét: Để tìm kiếm ra số học viên yếu ớt thì nên cần lần phân số chỉ số học viên yếu ớt.

Cần biết số học viên của khối phụ thuộc vào số học viên giỏi

Bài 5:

a) Một cửa hàng nhận về một số trong những vỏ hộp xà chống. Người bán sản phẩm nhằm lại 1/10 số vỏ hộp đàn ở quầy, sót lại lấy chứa chấp vô tủ quầy.Sau Lúc buôn bán 4 vỏ hộp ở quầy người đo nhận ra số vỏ hộp xà chống chứa chấp cút cuống quýt 15 thứ tự số vỏ hộp xà chống sót lại ở quầy. Tính số vỏ hộp xà chống cửa hàng tiếp tục nhập.

Nhận xét: ở trên đây tao nhận ra số vỏ hộp xà chống chứa chấp cút không bao giờ thay đổi nên là cần thiết dính vào cơ bằng phương pháp lấy số vỏ hộp xà chống chứa chấp đi làm việc hình mẫu số. lần phân số chỉ 4 vỏ hộp xà chống.

b) Một cửa hàng nhận về một số trong những xe đạp điện. Người bán sản phẩm nhằm lại 1/6 số xe đạp điện đàn buôn bán ,sót lại lấy chứa chấp vô kho.Sau Lúc buôn bán 5 xe đạp điện ở quầy người đo nhận ra số xe đạp điện chứa chấp cút cuống quýt 10 thứ tự số xe đạp điện sót lại ở quầy.

Tính số xe đạp điện cửa hàng tiếp tục nhập.

c) Trong mùa hưởng trọn ứng vạc động trồng cây đầu xuân năm mới ,số km lớp 5a trồng tự 3/4 số km lớp 5b. Sau Lúc nhẩm tính giáo viên nhận ra nếu như lớp 5b trồng giảm xuống 5 cây thì số km thời điểm hiện nay của lớp 5a tiếp tục tự 6/7 số km của lớp 5b.

Sau Lúc giáo viên thưa vì vậy chúng ta Huy tiếp tục nhẩm tính ngay lập tức được số km cả hai lớp trồng được. Em sở hữu tính được như chúng ta không?

5. DẠNG TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ CỦA 2 SỐ; HIỆU VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ

Bài 1: Một cái đồng hồ đeo tay cứ nửa tiếng chạy nhanh chóng 2 phút.Lúc 6 giờ sáng sủa người tao lấy lại giờ tuy nhiên ko chỉnh lại đồng hồ đeo tay nên nó vẫn chạy nhanh chóng.Hỏi Lúc đồng hồ đeo tay chỉ 16giờ 40phút thì Lúc này là bao nhiêu giờ đúng?

Phân tích

(Thời gian giảo chỉ bên trên đồng hồ đeo tay đó là tổng thời hạn chạy đích thị và chạy nhanh-nên tao đem vấn đề về dạng toán lần 2 số lúc biết tổng và tỉ)

Bài 2: Một cái đồng hồ đeo tay cứ nửa tiếng chạy chậm chạp 2 phút.Lúc 6 giờ sáng sủa người tao lấy lại giờ tuy nhiên ko chỉnh lại đồng hồ đeo tay nên nó vẫn chạy chậm chạp.Hỏi Lúc đồng hồ đeo tay chỉ 15 giờ trăng tròn phút thì Lúc này là bao nhiêu giờ đúng?

Phân tích

(Thời gian giảo chỉ bên trên đồng hồ đeo tay (15 giờ trăng tròn phút) đó là hiệu thời hạn chạy đích thị và chạy chậm-nên tao đem vấn đề về dạng toán lần 2 số lúc biết hiệu và tỉ).

Bài 3: Một ngôi trường tè học tập sở hữu 560 học viên và 25 thầy cố giáo.thạo cứ sở hữu 3 học viên nam giới thì sở hữu 4 học viên phái đẹp và cứ sở hữu 2 giáo viên thì sở hữu 3 giáo viên.Hỏi ngôi trường cơ sở hữu từng nào nam giới, từng nào nữ?

Bài 4: Nhân thời gian đầu xuân khối 4 ngôi trường tè học tập Nga Điền tổ chức triển khai trồng cây. Cả 3 lớp trồng được 230 cây. Tìm số km từng lớp biết cứ lớp 4a trồng được 3 cây thì 4b trồng được 2 cây. Cứ lớp 4b trồng được 3 cây thì lớp 4c trồng được 4 cây.

6. MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ TÍNH TUỔI

Bài 1. Hiện ni tuổi tác em tự 2/3 tuổi tác anh. Đến Lúc tuổi tác em tự tuổi tác anh lúc này thì tổng số tuổi tác của nhì bạn bè là 49 tuổi tác. Tính tuổi tác lúc này của từng người.

Bài 2. Hiện ni tía cuống quýt 6 thứ tự tuổi tác con cái. 4 năm nữa tía cuống quýt 4 thứ tự tuổi tác con cái.Tính tuổi tác hiên ni của từng người.

Bài 3. Tổng số tuổi tác của ông ,tía và con cháu là 120 tuổi tác.Tính tuổi tác từng người biết tuổi tác ông là từng nào năm thì con cháu từng ấy mon và con cháu từng nào ngày thì tía từng ấy tuần.

Bài 4. Hiện ni tuổi tác u cuống quýt 4 thứ tự tuỏi con cái. Năm năm nữa tuổi tác u cuống quýt 3 thứ tự tuổi tác con cái.Tính tuổi tác lúc này của từng người.

Bài 5. Tuổi của con cái lúc này tự một nửa hiệu tuổi tác của tía và tuổi tác con cái. Bốn năm vừa qua, tuổi tác con cái tự 1/3 hiệu tuổi tác của tía và tuổi tác con cái. Hỏi Lúc tuổi tác con cái tự 1/4 hiệu tuổi tác của tía và tuổi tác của con cái thì tuổi tác của từng người là từng nào ?

Bài giải: Hiệu số tuổi tác của tía và con cái ko thay đổi. Trước trên đây 4 năm tuổi tác con cái tự 1/3 hiệu này, bởi vậy 4 năm chủ yếu là: một nửa - 1/3 = 1/6 (hiệu số tuổi tác của tía và con).

Số tuổi tác tía rộng lớn con cái là: 4 : 1/6 = 24 (tuổi).

Khi tuổi tác con cái tự 1/4 hiệu số tuổi tác của tía và con cái thì tuổi tác con cái là : 24 x 1/4 = 6 (tuổi).

Xem thêm: mỗi ngày tôi chọn một niềm vui

Lúc cơ tuổi tác tía là: 6 + 24 = 30 (tuổi)

300 vấn đề lớp 4 là tư liệu ôn luyện xuyên thấu công tác môn Toán lớp 4. Hệ thống công tác với những dạng bài xích luyện, lý thuyết cơ bạn dạng và nâng lên. Các vấn đề sẽ hỗ trợ những em học viên và thầy cô vừa phải gia tăng kiến thức và kỹ năng vừa phải tiếp cận nhiều dạng khác nhau bài xích luyện hoặc và khó khăn. Đồng thời hùn những em kích ứng động óc, ham lần tòi, hiểu thâm thúy những dạng bài xích luyện, thực hiện nền tảng chất lượng Lúc lên những lớp bên trên.

Tham khảo thêm:

  • Giải bài xích luyện SGK Toán lớp 4
  • Một số dạng Toán cơ bạn dạng lớp 4
  • Giáo án tu dưỡng Toán mang lại học viên lớp 4
  • Tập thực hiện văn lớp 4: Bài văn hình mẫu về miêu tả

3. ĐỀ THI HỌC KÌ 2 LỚP 4 TẢI NHIỀU NHẤT

  • Đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán lớp 4 Tải nhiều
  • Đề ganh đua học tập kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4 Tải nhiều
  • Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 4 môn giờ Anh sở hữu đáp án
  • Đề ganh đua học tập kì 2 môn Khoa học tập lớp 4 Tải nhiều
  • Đề ganh đua học tập kì 2 môn Lịch sử - Địa lý lớp 4 Tải nhiều
  • Đề ganh đua học tập kì 2 môn Tin học tập lớp 4 Tải nhiều