200g bằng bao nhiêu kg

avatar

Hãy luôn luôn lưu giữ cảm ơnvote 5*
nếu câu vấn đáp hữu ích nhé!

Bạn đang xem: 200g bằng bao nhiêu kg

TRẢ LỜI

avatar

Đáp án:

 ` 200 g = 0,2 kg`

Giải mến công việc giải:

 ` 200 g = .... kg`

` 1 kilogam = 1000g`

`=> 200 g = 200 : 1000 = 0,2 kg`

Vậy ` 200 g = 0,2 kg`

Hãy hùn người xem biết câu vấn đáp này thế nào?

Xem thêm: đứa cháu vô thừa nhận trọn bộ

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar

avatar

200 g = 0,2 kilogam nha em.

1 kilogam = 1000g và 1g = 0,001 kg

Chọn a là ctlhn, vote5 sao và tim hùn anh nha em. Chú em học tập tốt

Hãy hùn người xem biết câu vấn đáp này thế nào?

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar

Xem thêm: cách đổi tên trên zalo

  • avatar

    chúc em học tập tốt