08/2022/tt bkhđt

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày với hiệu lực: 01/08/2022
Ngưng hiệu lực thực thi của Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Sở trưởng Sở Kế hoạch và Đầu tư quy ấn định cụ thể việc cung ứng, đăng lên vấn đề về đấu thầu và lựa lựa chọn mái ấm thầu bên trên Hệ thống mạng đấu thầu vương quốc và Thông tư số 10/2022/TT-BKHĐT ngày 15/6/2022 của Sở trưởng Sở Kế hoạch và Đầu tư quy ấn định cụ thể việc cung ứng, đăng lên vấn đề và lựa lựa chọn mái ấm góp vốn đầu tư bên trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
Số ký hiệu 16/2022/TT-BKHĐT Ngày ban hành 29/07/2022
Loại văn bản Thông tư Ngày với hiệu lực 01/08/2022
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Cơ quan tiền ban hành/ Chức danh / Người ký Sở Kế hoạch và Đầu tư Sở trưởng Nguyễn Chí Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin cậy áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực